Aktualności

Lhoist: Wapno palone

09.03.2017

Wapno palone jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 900°C-1200°C.

Wapno palone kawałkowe

Produkt dostępny jest w różnych granulacjach, w zależności od wymagań klienta i stosuje się go w:

 •     przemyśle hutniczym
 •     produkcji strąconego węglanu wapnia PCC
 •     przemyśle celuzowo-papierniczym
 •     przemyśle garbarskim
 •     stabilizacji gruntów (norma PN EN-459-1)
 •     ochronie środowiska
 •     przemyśle chemicznym

Wpano palone kawałkowe może być dostarczane luzem z wykorzystaniem specjalnych naczep samochodowych, wagonów kolejowych lub pakowane w Big-Bag.

Wapno palone mielone

Gama produktów o ściśle ustalonych parametrach fizyko-chemicznych, które zdefiniowane są potrzebami technologicznymi naszych klientów. Wapno palone mielone znajduje zastosowanie:

 •     do produkcji betonów komórkowych (PN EN 459-1)
 •     do produkcji cegły wapienno-piaskowej (PN EN 459-1)
 •     do stabilizacji gruntów (PN EN 459-1)
 •     w hutnictwie
 •     w przemyśle chemicznym
 •     w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych
 •     przy uzdatnianiu wody pitnej (PN EN 12518)
 •     przy zmiękczaniu wody kotłowej
 •     w procesach oczyszczania gazów spalinowych
 •     w procesach neutralizacji i stabilizacji odpadów komunalnych i przemysłowych

Wapno palone mielone może być dostarczane luzem z wykorzystaniem specjalnych naczep samochodowych, wagonów kolejowych lub pakowane w Big-Bag i worki 25kg.

źródło i zdjęcia: Lhoist Polska

Lhoist: Wapno palone

Firma powiązana:

Lhoist

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist
Zobacz produkty: