Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy ocieplania i termorenowacji

Marka FOVEO TECH porównuje systemy ociepleń

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut 2017-04-03

Zarówno styropian, jak i wełna mineralna posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Współczynniki przewodności cieplnej (λ) dla styropianu i wełny mineralnej są zbliżone i oscylują w granicach 0,032-0,045 W/(m⋅K) dla styropianu oraz 0,035-0,045 dla wełny mineralnej. Decyzja, który materiał wybrać do ocieplenia budynku, musi zatem opierać się na innych cechach i parametrach tych materiałów.

Właściwości styropianu

Styropian to materiał budowlany, który nie ma żadnego ujemnego wpływu na zdrowie, nie emituje żadnego promieniowania i nie oddziaływuje negatywnie na środowisko naturalne. Jest materiałem trwałym. Nie poddawany działaniu promieniowania UV, w pełni zachowuje swoje bardzo dobre właściwości fizyko-techniczne. Styropian jest materiałem bezpiecznym i bardzo łatwym w obróbce, w trakcie aplikacji nie pyli i nie wywoływuje uczuleń. Jest też materiałem stabilnym rozmiarowo, nie odkształca się. Jest to cecha istotna ze względu na wyeliminowanie zagrożenia powstawania mostków cieplnych w izolacji termicznej budynku. Kolejną bardzo ważną zaletą styropianu jest to, że nie jest nasiąkliwy i skutecznie powstrzymuje wilgoć. Na uwagę zasługuje również jego bardzo niska waga – 1 m3 styropianu waży zaledwie około 17 kg. Co bardzo istotne, koszt wykonania ocieplenia przy użyciu styropianu jest mniejszy niż w przypadku wełny mineralnej.

Styropian ma natomiast nieco mniejszą od wełny mineralnej odporność na wysokie temperatury. Nie rozprzestrzenia ognia, ale niszczy go temperatura powyżej +80°C. Nie jest także odporny na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak benzen, toluen, aceton itp., dlatego należy pamiętać, aby sprawdzać skład chemiczny materiałów, które stosuje się razem ze styropianem.

Właściwości wełny

Wełna mineralna jest materiałem wytwarzanym z naturalnych skał. Jedną z jej najważniejszych cech jest niemal całkowita niepalność. Włókna wełny mineralnej zaczynają się topić dopiero po dwóch godzinach działania temperatury równej lub wyższej niż +1000°C, co powoduje, że przez ten czas działa ona jak zapora przeciwogniowa. Ponadto w trakcie oddziaływania wysokiej temperatury na wełnę mineralną nie wydziela się dym. Wełna mineralna, dzięki wysokiemu tłumieniu wewnętrznemu energii akustycznej, to także bardzo dobra ochrona akustyczna. Do cech, które pozytywnie charakteryzują wełnę mineralną, zaliczyć należy jej odporność na działanie większości substancji chemicznych. Wełnę mineralną charakteryzuje także wysoka przepuszczalność pary wodnej, umożliwiająca szybkie odprowadzanie wilgoci. Niekorzystnym dla wełny zjawiskiem jest natomiast kondensacja pary wodnej, która może znacznie obniżyć jej właściwości termoizolacyjne. Wełna mineralna jest materiałem znacznie cięższym od styropianu, 1 m3 przekracza wagę 145 kg. Ma to duże znaczenie przy kalkulacji kosztów transportu i magazynowania. Wełna jest też stosunkowo słabo wytrzymała i trudniejsza w obróbce.

Proponujemy szeroką ofertę konfiguracji systemu ociepleń w oparciu tak o styropian, jak i o wełnę mineralną.

FOVEO TECH S i FOVEO TECH W. Porównanie cech systemów

FOVEO TECH S i FOVEO TECH W. Porównanie cech systemów

Obie grupy systemów ociepleń posiadają określone cechy, które charakteryzują je i wskazują optymalne warunki ich stosowania. Główna cecha, czyli izolacyjność termiczna, w obu grupach znajduje się na bardzo wysokim poziomie.Dlatego o tym, który system ociepleń zostanie zastosowany, powinny decydować inne właściwości tych materiałów izolacyjnych. Wybór systemów FOVEO TECH S, opartych na styropianie, jest dużo bardziej korzystny ze względów aplikacyjnych i ekonomicznych. Styropian jest materiałem dużo łatwiejszym w obróbce i montażu. Jest obojętny dla skóry i błon śluzowych, nie wywołuje żadnych podrażnień. Z uwagi na swoją bardzo niską wagę, blisko dziesięciokrotnie niższą od wełny mineralnej, jest dużo dogodniejszy w transporcie i magazynowaniu.

Koszty zakupu styropianu oraz akcesoriów dodatkowych niezbędnych do montażu systemu (klej, kołki mocujące) będą niższe niż w przypadku wełny mineralnej. Ponadto nie ma obawy o to, że konstrukcja budynku ocieplanego styropianem zostanie nadmiernie obciążona.Z kolei systemy FOVEO TECH W, oparte na wełnie mineralnej, będą znakomicie sprawdzać się w budynkach szczególnie zagrożonych możliwością wystąpienia pożaru, czy bardzo wysokich temperatur. Ze względu na dużą izolacyjność akustyczną, wełna doskonale nadaje się także do stosowania w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Płyty wełny mineralnej lamelowej (o regularnym układzie włókien), wykazujące dużą elastyczność, będą łatwiejsze w aplikacji na budynkach o nieregularnych kształtach.

Stosowanie materiałów termoizolacyjnych przy ocieplaniu budynków wysokich regulują odpowiednie przepisy prawa.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać ww. budynki i ich usytuowanie, § 216 pkt. 6 określa: "W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych". Równocześnie p. 7 Rozporządzenia dopuszcza odstępstwo od tej reguły: "Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samo gasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia". W przypadku budynków nowo wznoszonych do wysokości 25 m można stosować oba rodzaje materiałów termoizolacyjnych,tak wełnę, jak i styropian. Powyżej tej wysokości technologie mogą być ze sobą połączone – do wysokości 25 m można zastosować styropian, natomiast powyżej należy użyć wełny mineralnej, która jest materiałem całkowicie niepalnym.

źródło i zdjęcia: Foveo Tech

Pozostałe aktualności
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska lipiec - sierpień 2019

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny