Aktualności

Nowe certyfikaty Solar Keymark dla Vi Technology

27.04.2012

Vi Technology zdecydowało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zapewnić, że oferowane kolektory spełniają najwyższe Europejskie standardy i wymogi.

Nowe certyfikaty Solar Keymark dla Vi Technology

Chcąc potwierdzić wysoką jakoś produktów przekazaliśmy kolektory słoneczne do przetestowania berlińskiemu Instytutowi DIN CERTCO. Produkty które zostały poddane badaniu to podstawowy model FP58 oraz konstrukcja oparta na całkowitej próżni - wysokosprawny kolektor FP70.

Znak Solar Keymark został wprowadzony przez Europejską Federację Przemysłu Solarnego Cieplnego (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) we współpracy z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Comitee for Standarduzation), którego członkiem jest także Polska. Certyfikat Solar Keymark świadczy o zgodności produktu z europejskimi normami EN 12975 i EN 12976, a także z normą zarządzania jakością ISO 9000.

Źródło: Vi Technology

Więcej

Firma powiązana:

Vi Technology

Telefon 42 226 04 53
www.vitechnology.pl
info@vitechnology.pl

Vi Technology