Aktualności

Phoenix Distribution: Aplikacja PROROAD

13.12.2016

PROROAD™ płyn uszczelniający i stabilizujący podłoże (2 osobne składniki), jest dostarczany w formie skoncentrowanej w pojemnikach IBC o pojemności 1000 litrów lub beczek 200 i 120 litrów. Produkt finalny nie jest toksyczny, jest bezpieczny dla środowiska oraz łatwy w stosowaniu. Nie ma wymogu wykorzystywania specjalnych ekip budowlanych ze względu na aplikację produktu. Ciężar właściwy dla Proroad wynosi 1 litr = 1,06 kg a Proroad Waterproof 1 litr = 1,4 kg.

W pierwszej fazie stabilizacji (hydrofobowość) używamy zmieszany z wodą Proroad Waterproof z dodatkiem (przeważnie) spoiwa hydraulicznego (najczęściej cement chociaż może być wapno czy popiół) a następnie po zagęszczeniu używamy zmieszany z wodą razem Proroad wraz z Proroad Waterproof jako skraplanie uszczelniające (utrwalenie całego procesu).

Metodologia wykonania obejmuje poniższe etapy. Jednak ich kolejność oraz ewentualna rezygnacja z któregoś z etapów może ulec zmianie:

1.PRZYGOTOWANIE istniejącej nawierzchni. Rozprowadzenie spoiwa hydraulicznego tutaj cementu (rozrzutniki)

2.MIESZANIE mechaniczne (rotovator, brony – w szczególności na twarde podłoża) gleby wraz z cementem

3.DODANIE mieszaniny polimerowej i hydroizolacyjnej (urządzenia do spryskiwania), jak wskazano przez personel techniczny (Proroad Waterproof)

4.MIESZANIE mechaniczne (rotovator, brony)

5.WSTĘPNE ZAGĘSZCZANIE tutaj walec pneumatyczny (walec metalowy i/lub pneumatyczny)

6.NIWELACJA nadanie spadków wzdłużnych i poprzecznych (równiarki)

7.ZAGĘSZCZANIE właściwe (walec metalowy, walec pneumatyczny i/lub pneumatyczny)

8.SKRAPIANIE (urządzenie do spryskiwania) uszczelniające z mieszaniny Proroad Waterproof i Proroad i zakończenie testu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

źródło i zdjęcia: Phoenix Distribution

Phoenix Distribution: Aplikacja PROROAD
Zobacz produkty: