Aktualności

Innowacyjne Nanoprodukty firmy ALPOL do skutecznego przeciwdziałania powstawaniu wykwitów

25.11.2016

Bardzo często ściany, mury oraz słupki ogrodzeniowe wykonane z cegieł lub płytek klinkierowych pokryte są nieestetycznymi, białymi nalotami. Początkowo niewielkie, wraz z upływem czasu przekształcają się w zacieki, które pokrywają coraz większą ich powierzchnię. Wykwity te nie tylko szpecą elewacje, mury czy słupki wykonane z klinkieru, ale również doprowadzają do uszkodzeń mechanicznych spoin. Wynika to ze wzrostu objętości krystalizujących soli, tworzących naloty i wykwity.

Służy główne do przyklejania elewacyjnych kształtek i płytek klinkierowychW każdej produkcie na bazie cementu portlandzkiego, na skutek niewykorzystania całej wody w procesie hydratacji spoiwa, powstają rurkowate szczeliny o średnicy od kilku nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów, zwane porami kapilarnymi. Ich specyficzna budowa sprawia, że mogą zasysać ciecz. Następnie wędruje ona systemem połączonych kanałów, utworzonych przez kapilary, umożliwiając migrację rozpuszczonym solom – przyczynie wykwitów. W celu ograniczenia tego procesu należy przerwać ciągłość struktury kapilarnej. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu dodatków o rozmiarach nanometrycznych. Zastosowanie tej technologii pozwoliło uzyskać bardziej zwartą i szczelną mikrostrukturę o zmniejszonym podciąganiu kapilarnym, a w rezultacie – absorpcji. Zahamowanie migracji roztworów soli w produkcie ogranicza proces powstawania wykwitów.

Firma ALPOL GIPS chcąc sprostać wymaganiom rynku, a także zaoferować kompleksowy system ochrony klinkieru uzupełniła dotychczasową ofertę Nanozapraw do klinkieru ALPOL AZ 120 – AZ 126 o dwa nowe produkty: kolorową Nanospoinę do klinkieru, ALPOL AZ 150- AZ 156, oraz Nanoklej do klinkieru elastyczny, ALPOL AK 518. We wszystkich tych produktach ograniczono proces migracji roztworów zawierających sole, poprzez zastosowanie nanododatków.

Nanoklej do klinkieru elastyczny ALPOL AK 518, klasa C2T

Służy główne do przyklejania elewacyjnych kształtek i płytek klinkierowych. Można go również stosować do innych okładzin ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego (poza marmurowymi). Ze względu na ograniczony spływ klej nadaje się na wszelkiego rodzaju powierzchnie pionowe.  Ponieważ jest klejem elastycznym można go stosować na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach, balkonach itp.). Dzięki unikalnej recepturze i zastosowaniu nanododatków klej ma obniżoną absorpcję wody przez co jest wysoce odporny na powstawanie wykwitów solnych. Klej jest mrozo- i wodoodporny, co umożliwia jego aplikację na zewnątrz budynków.

Nanospoina do klinkieru od 3 do 10 mm ALPOL AZ 150 – AZ 156, typ G, klasa M10

Drobnoziarnista nanospoina jest uzupełnieniem nanosystemu do klinkieru służy do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkierowych płytek elewacyjnych, jak również wypełniania fug między okładzinami z naturalnego (poza marmurowymi) i sztucznego kamienia elewacyjnego o szerokości od 3 do 10 mm. Można ją stosować wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dzięki zastosowaniu nanododatków podobnie jak i w przypadku pozostałych nanoproduktów ma ograniczoną absorpcję przez co jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów solnych. Nie należy jej stosować w agresywnych warunkach i pod wodą.

Dostępna jest w siedmiu kolorach odpowiadających kolorom Nanozapraw do klinkieru:

  • grafitowym (AZ 150)   
  • szarym (AZ 151)   
  • brązowym (AZ 152)   
  • czerwonym (AZ 153)   
  • jasnoszarym (AZ 154)   
  • czarnym (AZ 155)  
  • piaskowym (AZ 156)

Stosowanie nanoproduktów do klinkieru firmy ALPOL GIPS umożliwia nam uzyskanie trwałych i odpornych na wysolenia powierzchni wykonanych z cegieł i płytek klinkierowych. Stosowanie nanoproduktów do klinkieru pozwala murować, spoinować czy kleić wszelkie okładziny klinkierowe i kamienne, bez ryzyka powstania wykwitów.  

Zastosowanie nanododatków, likwiduje przyczyny, a nie skutki powstawania wykwitów na ścianach, murach i kominach wykonanych z klinkieru.

źródło i zdjęcia: Piotrowice II

 

Innowacyjne Nanoprodukty firmy ALPOL do skutecznego przeciwdziałania powstawaniu wykwitów

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II