Aktualności

System RAIKO PLATINUM

21.11.2016

Elementy systemu RAIKO PLATINUM produkowane są w oparciu o technologię powłoki Magnelis® produkowany przez ArcelorMittal. Magnelis® to nowa metaliczna powłoka, która dzięki swym wyjątkowym właściwościom zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni w całym szeregu zastosowań. Skład chemiczny powłoki Magnelis® został tak zoptymalizowany, aby uzyskać najlepsze właściwości antykorozyjne.

Powłoka Magnelis® powstaje na typowej linii do cynkowania ogniowego, lecz "kąpiel" cynkowa zawiera domieszkę 3,5% aluminium i 3% magnezu. Decydująca jest właśnie ta 3% domieszka magnezu, gdyż to ona tworzy stabilną i mocną powłokę na całej powierzchni blachy, gwarantując znacznie bardziej efektywną ochronę przed korozją niż powłoki o niższej zawartości magnezu. Powłoka Magnelis® firmy ArcelorMittal posiada znacznie lepsze właściwości niż alternatywne produkty wytwarzane w Europie.

Próba w komorze solnej wykazała, że w środowiskach silnie zasadowych (pH 10-13), materiał Magnelis® wykazuje większą odporność antykorozyjną niż inne powłoki metaliczne. Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi chemicznemu jakość ochrony barierowej przeciwko korozji w środowisku zawierającym amoniak uległa znacznej poprawie.

Samoregeneracja na krawędziach cięcia to unikalna właściwość powłoki Magnelis®, która oprócz standardowej ochrony katodowej porównywalnej z właściwościami powłoki cynkowej chroni odsłonięte krawędzie cięcia przed rozwojem korozji. Dzieje się tak dzięki cienkiemu filmowi cynkowemu zawierającemu magnez. Charakterystyka filmu ochronnego zależy od środowiska i właściwości wynikających z zawartości aluminium i magnezu.

źródło i zdjęcia: RRS Sp. z o.o. S.K.A.

Firma powiązana:

RRS Sp. z o.o. S.K.A.

Telefon 58 349 74 91
www.raiko.com
info@raiko.com

RRS Sp. z o.o. S.K.A.