Aktualności

Stahlton: Skuteczne ocieplenie części cokołowej budynku

18.10.2016

W części cokołowej obiektów budowlanych, w których nie podjęto kroków mających na celu odizolowanie muru od stropu lub przyziemia mamy do czynienia ze zjawiskiem przerwania osłony izolacyjnej budynku w rejonie styku ściany zewnętrznej i stropu nad piwnicą. Na wskutek tego powstaje w kierunku pionowym (w którym bloczki ścienne charakteryzują się współczynnikiem przewodności cieplnej λ=1,0 W/mK ) zdecydowany mostek cieplny.

Oznacza to:

  •     możliwość obniżenia temperatury w pomieszczeniach na powierzchni ścian a co za tym idzie ryzyko ich przebarwienia, pojawienia się grzybów pleśniowych i wykraplania się wody (roszenia),
  •     podwyższone straty ciepła i koszty ogrzewania.

Konstrukcyjne zabiegi izolacyjne.

Dla osłabienia skutków mostków cieplnych w obszarach cokołowych budynku, sprowadza się często ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo poniesionych dużych nakładów na ocieplenie tej ściany, mamy do czynienia z niewielką skutecznością tego zabiegu. Poza tym należy zauważyć, że sprowadzanie ocieplenia poniżej 0,5 mb nie przyniesie nam podwyższenia skuteczności docieplenia.

źródło i zdjęcia: Stahlton Polska

Stahlton: Skuteczne ocieplenie części cokołowej budynku

Firma powiązana:

Stahlton Polska

Telefon 71 317 79 22
www.stahlton.pl
biuro@stahlton.pl

Stahlton Polska
Zobacz produkty: