Aktualności

Multipor: Zdobądź unijne dofinansowanie na termomodernizację!

15.11.2016

Do końca roku można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty poprawiające efektywność energetyczną w budynkach. Można otrzymać spore dofinansowanie lub wieloletnią pożyczkę na prace termomodernizacyjne. Program skierowany jest szczególnie do właścicieli obiektów zabytkowych.

Poprawa jakości powietrza - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Ruszył nabór do programu "Poprawa jakości powietrza". Dla właścicieli budynków planujących prace związane z termomodernizacją interesująca jest zwłaszcza część 2. tego programu - "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Poświęcony jest on projektom, które poprawią efektywność energetyczną budynków. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 w Polsce, a w efekcie poprawa jakości powietrza.

To jeden z największych programów w naszym kraju w najbliższym czasie. Kwota środków przeznaczona na pożyczki wynosi 200 milionów złotych, z kolei na dotacje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do rozdania 300 milionów złotych!

Projekt skierowany jest głównie do właścicieli obiektów zabytkowych i przeznaczenia publicznego. Dotyczy termomodernizacji:

  •     obiektów zabytkowych,
  •     obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  •     muzeów,
  •     szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
  •     domów studenckich,
  •     innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo wysokości dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki mogą być zwiększone o 5% w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o kolejne 5% w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią.

Minimalny koszt całkowity projektu wynosi 100 tys. zł, ale bez uwzględnienia prac projektowych czy ekspertyz cieplno-wilgotnościowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 1.08. do 30.12.2016 roku.

Więcej o dofinansowaniu: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/

źródło i zdjęcia: Xella Polska

Multipor: Zdobądź unijne dofinansowanie na termomodernizację!
Zobacz produkty: