Aktualności

Fabryka Stropów: Lekki Strop Panelowy SMART

14.11.2016

Lekki Strop Panelowy SMART wytwarzany jest w oparciu o normę PN EN 1168 +A# 2011. Panele wykonane są z betonu klasy C40/50 oraz posiadają kolor niejednorodny szary.

Panele SMART to produkty strunobetonowe - odznaczają się one odwrotną strzałką ugięcie (wygięcie w górę), wynikającą z wprowadzenia naprężeń ściskających do strefy poddawanej rozciąganiu podczas pracy stropu. Wartość odwrotnej strzałki ugięcia może się różnić w zależności od wysokości konstrukcyjnej prefabrykatu, ilości zbrojenia, długości elementu oraz czasu składowania prefabrykatów.

Powierzchnia dolna jest równa, a jej chropowatość pozwala na dobrą przyczepność warstw wykończeniowych (tynk, szpachel). Wykonanie prefabrykatów nie uwzględnia wykończenia ich powierzchni związanych z tynkowaniem, szpachlowaniem, malowaniem, impregnowaniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowych. Wycięcia w prefabrykatch mogą być realizowanie "na mokro" bezpośrednio na etapie prefabrykacji lub po osiągnięciu wytrzymałości betonu. Cięcia wzdłużne mogą przebiegać tylko i wyłącznie w osi kanałów, dostępne szerokości określa dokumentacja techniczna. Powierzchnia wokół wycięć może posiadać nierówne, chropowate wykończenie, krawędzie po cięciu nie są poddawane fazowaniu, mogą posiadać nieznaczne wyszczerbienia. Wykończenie powierzchni odpowiada normie PN-B-10021.

źródło i zdjęcia: Fabryka Stropów Sp. z o.o.

Fabryka Stropów: Lekki Strop Panelowy SMART
Zobacz produkty: