Aktualności

Marma: Folia antyradonowa RADON BLOCKER

03.10.2016

Radon jest niewidocznym i niewykrywalnym przez nasze zmysły gazem, który tworzy się w wyniku rozpadu radioaktywnego uranu oraz toru i nieprzerwanie powstaje w skorupie ziemskiej.  Źródłem radonu jest gleba oraz pokrywa skalna. Stężenie radonu różni się w różnych rejonach świata w zależność od składu chemicznego gleby i jej podłoża.

W Polsce jest go dużo w piaszczystych glebach z pokładami gliny i w letnie noce jest w tych miejscach czasami widoczny. W zasadzie jest nie widoczny ale gdy jego stężenie wzrośnie można go zauważyć  jako lekko świecącą mgłę przemieszczająca się ku górze, ponieważ jest lekko promieniotwórczy.

Stężenie radonu na zewnątrz jest zazwyczaj niskie i zagrożenie dla zdrowia pojawia się dopiero wówczas, gdy gaz gromadzi się w naszym najbliższym środowisku, wewnątrz budynków, w których przebywamy. Radon przenika do wnętrza budynku i w efekcie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz, wzrasta jego stężenie w pomieszczeniach co może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Na rynku możemy znaleźć różne rozwiązania ochronne w postaci membran, folii oraz izolacji fundamentów budynków, które mogą znacząco poprawić sytuację.

Marma Polskie Folie ma również w swojej ofercie folię antyradonową  o nazwie RADON BLOCKER, która przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (fundamentów, wylewek, podłóg itp.) na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

W porównaniu do zwykłych folii budowlanych RADON BLOCKER tworzy całkowicie szczelną barierę hydroizolacyjną i zabezpiecza przed przedostawaniem się metanu, dwutlenku węgla oraz radonu, które są szkodliwe dla zdrowia.

Folia antyradonowa RADON BLOCKER posiada certyfikat nr 1454-CPR-1024 wydany przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dopuszczający do stosowania w budownictwie ogólnym.

Zalety:

  • szczelna bariera hydroizolacyjna
  • zabezpiecza przez gazami szkodliwymi dla zdrowia
  • odporna na większość substancji chemicznych (oleje, rozpuszczalniki, benzyny i inne)
  • dzięki zastosowani siatki wzmacniającej ma podwyższone właściwości wytrzymałościowe w porównaniu ze zwykłymi foliami budowlanymi
  • łatwa instalacja (poszczególne wstęgi folii łączy się  za pomocą klejów i taśm uszczelniających (w przypadku dużych powierzchni pasy RADON BLOCKER mogą zgrzewane przy użyciu zgrzewarek powietrznych)

Montaż i łączenie folii RADON BLOCKER

Folia antyradonowa RADON BLOCKER powinna być układana na odpowiednio przygotowanym podłożu (warstwie drobnego piasku lub gładkiej powierzchni) w celu zabezpieczenia przed przebiciem. Folię układamy srebrną stroną do góry zwracając uwagę, aby nie była zatłuszczona i zabrudzona. Łączenie poszczególnych części folii ze sobą zarówno wzdłuż jak i w poprzek odbywa się za pomocą dwustronnej taśmy butylowej lub kleju butylowego. Dodatkowo miejsce łączenia zabezpieczamy jednostronną taśmą o szerokości min 7,5cm.

Zakłady podłużne i poprzeczne powinny mieć szerokość minimum 10 cm. Łączenie folii może odbywać się również za pomocą ręcznych zgrzewarek na rozgrzane powietrze, dzięki czemu połączenie takie jest jednorodne i całkowicie szczelne.

Obróbki przejść instalacji rurowych można wykonać za pomocą taśm butylowych, kleju butylowego jak i zgrzewarki.

źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie