Aktualności

MARCOPOL członkiem Pracodawców Pomorza

05.09.2016

Jesteśmy członkiem największej organizacji pracodawców na Pomorzu. "Pracodawcy Pomorza" to organizacja skupiająca firmy, które chcą mieć wpływ na efektywny i odpowiedzialny rozwój regionu zgodny z regułami etyki. Członkowie kreują właściwe postawy w relacji pracodawca — pracownik i wspierają działalność społeczną — to podejście jest szczególnie bliskie również naszym kluczowym wartościom.

MARCOPOL od początku istnienia kładzie nacisk na rozwój w oparciu o wartości. Rozwijając, jakość produkcji niezapominany o bezpieczeństwie. Budując zespół pamiętamy o tworzeniu optymalnych warunków pracy i rozwoju. "Pracodawcy Pomorza" to kolejny krok. Chcemy być aktywnym członkiem organizacji i wspólnie z innymi zaangażowanymi firmami bronić interesów pracodawców i pracowników.

"Pracodawcy Pomorza" zrzeszają blisko 800 firm o różnym profilu działalności. Członkami organizacji są zarówno mikroprzedsiębiorstwa jak i wielkie koncerny. Organizacja ma wpływ na kreowanie prawa oraz strategicznych dokumentów polityk regionalnych i krajowych. Liczni członkowie organizacji zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi za działalność społeczną.

źródło i zdjęcia: MARCOPOL Sp. z o.o. Producent Śrub

MARCOPOL członkiem Pracodawców Pomorza
Zobacz produkty: