Aktualności

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na Konferencję Techniczną Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż)

25.10.2016

8 grudzień 2016, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36, 02-786 Warszawa.

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na Konferencję Techniczną Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż)Na XXIX Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła mile będą witani:

  • przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych
  • projektanci konstrukcji przeszklonych, architekci, wykonawcy budowlani (nowe budynki i remonty) oraz specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem przeciwpożarowym i izolacyjnością akustyczną
  • dostawcy systemów fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy
  • dostawcy napędów, sterowania i systemów kontroli dostępu
  • dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła hartowanego, laminowanego i szyb zespolonych
  • dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad
  • inni profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego
  • pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami,
  • pracownicy działów zaopatrzenia firm budowlanych, pracownicy zajmujący się utrzymaniem ruchu w firmach produkcyjnych,
  • pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych, organów nadzoru budowlanego

Referaty merytoryczne

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na Konferencję Techniczną Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż)Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

Bezpieczeństwo pożarowe fasad dwupowłokowych,
–  Zofia Laskowska, Andrzej Borowy, ITB

 Izolacyjność akustyczna lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych – wymagania, metody badań,
–  Anna Iżewska, ITB

Efektywność energetyczna okien i fasad szklanych – perspektywy rozwoju,
–  Barbara Pietruszka, ITB

Metodyka badań ciepłych ramek w szybach zespolonych,
–  Sławomir Pabian, Joanna Rybicka-Łada, ICiMB

Techniki mocowania szkła – dobór rozwiązań i zasady projektowania,
–  Marzena Jakimowicz, ITB
 
Balustrady szklane – nowe wymagania i badania,
–  Ołeksij Kopyłow, ITB
 
Kryteria nośności i odkształcalności przeszkleń w ustrojach fasad budynków,
–  Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska
 
 * organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na Konferencję Techniczną Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż)Referaty techniczne

Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiajacymi materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do wykonania konstrukcji przeszklonych.
 
Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika "Świat Szkła". Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.