Aktualności

Perfekcyjny w każdym względzie. System MSMR-16 w ofercie Alter

19.10.2016

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy System Monitorowania Gazów typ MSMR-16. Jako następca systemu MSMR-4, spełnia on wszystkie wymagania stawiane przez naszych Klientów. Nie bez powodu bowiem nazywany jest perfekcyjnym w każdym względzie. Niewątpliwe zalety tego systemu, znacznie odróżniające go od systemu MSMR-4, to możliwość podłączenia do jednej centrali znacznie większej liczby głowic pomiarowych oraz wyjątkowo łatwy, szybki i tani, szeregowy sposób montażu za pomocą jednego przewodu dwużyłowego, służącego jednocześnie do zasilania i komunikacji wszystkich głowic pomiarowych.

System Monitorowania Gazów MSMR-16 przeznaczony jest do monitorowania oraz rejestracji stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za pomocą podłączonych do niego głowic pomiarowych. System może zabezpieczać obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej, domowe oraz inne w których występuje zagrożenie wybuchowe, toksyczne lub ubytku tlenu. Poza bezpośrednim pomiarem gazów, detekcją przekroczenia ustalonych progów alarmowych i sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi, system może także być stosowany do rejestracji pomiarów z danego okresu pracy oraz występowania sytuacji alarmowych.

Centrala współpracuje z głowicami typu MGX-70, przeznaczonymi do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 oraz 21 i 22, a także z głowicami GDX-70, ogólnego przeznaczenia.

Podstawowymi elementami systemu są:

  •     Centrala pomiarowo-sterująca typ MSMR-16
  •     Głowice pomiarowe typu MGX-70 lub GDX-70

Dodatkowymi elementami systemu mogą być:

  •     Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
  •     Urządzenia peryferyjne sterowane z wyjść przekaźnikowych centrali
  •     Inne centrale MSMR-16 oraz komputer PC podłączane do łącza RS-485

System przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 16 głowic pomiarowych. Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest możliwy na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu. Poza pomiarem stężenia gazów system wykrywa także przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla każdego z mierzonych mediów. Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowane optycznie i akustycznie. Centrala posiada możliwość ustawienia dwóch niezależnych progów alarmowych dla każdego kanału pomiarowego. Centrala posiada także dwie niezależne pamięci. Jedną do zapisywania wartości cząstkowych z pomiarów (interwał zapisu ustawialny) oraz drugą do zapisywania wystąpień sytuacji alarmowych (przekroczenia progów, awarie głowic, itp.). W obu pamięciach dane zapisywane są z aktualną datą i godziną ich wystąpienia. Odczyt pamięci możliwy jest przez łącze RS-485 za pomocą komputera. Centrala wyposażona jest w układ czterech konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych, służących do sterowania urządzeniami wykonawczymi na podstawie stanów alarmowych i awaryjnych.

Niewątpliwą zaletą systemu jest szeregowy sposób łączenia głowic z centralą, za pomocą jednego przewodu dwużyłowego służącego jednocześnie do zasilania i komunikacji wszystkich podłączonych głowic.

źródło i zdjęcia: ALTER S.A.

Firma powiązana:

ALTER S.A.

Telefon 61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
www.altersa.pl
alter@altersa.pl

ALTER S.A.