Aktualności

Plan podziału spółki Pfleiderer Grajewo sp. z o.o.

14.10.2016

Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Pfleiderer Grajewo sp. z o.o.

Zarząd spółki Pfleiderer Services sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie przy ulicy Wiórowej 1, 19-203 Grajewo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247423, NIP 7191503973, kapitał zakładowy 50.000 PLN, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), ogłasza i udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości plan podziału spółki Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, przy ulicy Wiórowej 1, 19-203 Grajewo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621539, NIP 7191568458, kapitał zakładowy 40.000.000 PLN, w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, który dnia 3 października 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. zarząd spółki Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie (Spółka Dzielona) i zarząd spółki Pfleiderer Services sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie (Spółka Przejmująca).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

źródło i zdjęcia: Pfleiderer Prospan S.A.