Aktualności

ROCKFON: Szybszy powrót do zdrowia dzięki akustyce wnętrza?

13.10.2016

Stworzenie przez architekta odpowiedniego klimatu akustycznego w placówkach medycznych pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjentów. Ciche pomieszczenia skutecznie redukują stres, pozwalają na swobodną i intymną rozmowę, co przyspiesza proces leczenia i rekonwalescencji. Dlatego też w obiektach medycznych, zwłaszcza w szpitalach, rekomenduje się stosowanie  sufitów dźwiękochłonnych, które oprócz doskonałych parametrów akustycznych, spełniają wyśrubowane normy higieniczno-sanitarne, w tym wymagania najwyższej klasy czystości bakteriologicznej B1.

Komfort ponad wszystko

Właściwe warunki akustyczne zarówno w salach chorych, jak i w pomieszczeniach funkcyjnych pozytywnie wpływają na samopoczucie pacjentów i personelu szpitala. W prawie polskim brak jest jednak konkretnych wytycznych dotyczących optymalnych warunków akustycznych w obiektach medycznych.

- "W tym zakresie projektanci mogą się jedynie posiłkować Polską Normą PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. Dokument ten nie jest jeszcze obligatoryjnym poradnikiem, ale wyraźnie wskazuje kierunek, w którym należy podążać, projektując poszczególne pomieszczenia obiektów medycznych, takich jak gabinety lekarskie, sale chorych, korytarze itd". - mówi Marcin Przybył z pracowni akustyki Ankom Akustik.

Warto zwrócić także uwagę na dane podręcznikowe, które  wskazują, że przebywanie pacjentów w pomieszczeniach o nieuregulowanej akustyce powoduje szybsze bicie serca, przyspieszenie oddechu, zwiększone ciśnienie krwi oraz ogólne rozdrażnienie.   [Wytyczne techniczne dla obiektów służby zdrowia (Health Technical Memorandum) 08-01: Akustyka]

- "Stosowanie sufitów akustycznych wpływa na obniżenie hałasu którego źródłem są głównie ludzkie rozmowy i aparatura medyczna. Niższy poziom hałasu w pomieszczeniu wpływa pozytywnie na człowieka redukując stres, polepsza komunikację werbalną, a pacjentom zapewnia odpowiedni klimat akustyczny w trakcie snu" – wyjaśnia akustyk.

- "Najlepszym rozwiązaniem do szpitali i innych placówek służby zdrowia jest linia produktów ROCKFON MediCare. Jej asortyment pozwala na spełnienie wymogów w zakresie akustyki i higieny stawianych wszystkim pomieszczeniom szpitali, w tym salom operacyjnym i OIOM-om" - mówi Artur Pacyna, Technical Manager ROCKFON.

Stworzenie przez architekta odpowiedniego klimatu akustycznego w placówkach medycznych pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjentów

Design ma ogromne znacznie

Dzięki sufitom placówki służby zdrowia mogą stać się bardziej przyjazne. Aktualnie odchodzi się od zimnej szpitalnej atmosfery z minionych lat. Design obiektów służby zdrowia jest dziś jedną z bardzo ważnych kwestii dla architektów. Dzięki temu nowoczesne obiekty medyczne wpisują się w sztukę holistycznego lecznictwa, która zaczyna się od otoczenia.

- "Dźwiękochłonne rozwiązania z wełny skalnej dają architektom swobodę projektowania. Szeroki wybór sufitów ROCKFON pomógł stworzyć wiele nowych obiektów medycznych, jak i zmodernizować już istniejące. Oprócz sufitów MediCare, często stosowanym z dobrym skutkiem akustycznym, jak i estetycznym rozwiązaniem są sufity ROCKFON Color-all. Są zwykle wybierane do pomieszczeń oddziałów pediatrycznych. Dostępne w różnych kolorach, przyczynią się do stworzenia ciepłego, przyjaznego, domowego wnętrza" – mówi ekspert ROCKFON.

Dzięki sufitom placówki służby zdrowia mogą stać się bardziej przyjazne

Oprócz znaczenia dla designu i samopoczucia osób przebywających w szpitalnych wnętrzach mają także walor użytkowy. Kolor sufitu można wykorzystać do oznakowania poszczególnych oddziałów, sal lub pięter, wyróżnić nim np. oddziały dziecięce, co znacznie ułatwia nawigację po obiekcie.

źródło i zdjęcia: Rockwool

Firma powiązana:

ROCKWOOL

Telefon 0 801 66 00 36
www.rockwool.pl
doradcy@rockwool.pl

ROCKWOOL