Aktualności

Europejski Bank Inwestycyjny chwali BUDMAT

01.07.2016

W piątek, 24 czerwca naszą firmę odwiedzili przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego i Urzędu Marszałkowskiego.

Wśród gości znaleźli się m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prof. dr. hab. Marek Bryx - Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Inwestycyjnej Jessica czy Goetz von Thadden, dyrektor instrumentów finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przedstawiciele tych jednostek zwiedzali dwie inwestycje zrealizowane w BUDMAT w ramach unijnego programu Jessica, dzięki któremu państwa członkowskie mogą otrzymywać zwrotne pożyczki na rewitalizację obszarów w miastach. Dwa z 35 mazowieckich projektów tej inicjatywy były przeprowadzone w naszej firmie. Wizyta potwierdziła ich perfekcyjne i pełne wykonanie. - Są zrealizowane na światowym poziomie - mówił podczas wizyty Goetz von Thadden. Swojego zachwytu nie krył także podczas konferencji prasowej, która była w Muzeum Mazowieckim w Płocku, tuż po wizycie w naszej firmie. Tam mówił zebranym dziennikarzom o tym jak bardzo podoba mu się Płock. - Jest tu wiele pięknej historii, a fabryka firmy BUDMAT jest imponująca i nowoczesna. To oznacza, że program Jessica, na Mazowszu jest sukcesem.

- "Zaletą Jessiki jest jej zwrotny charakter. To znaczy, że pieniądze unijne można wykorzystywać wielokrotnie. Gratuluję firmie BUDMAT robiących wrażenie innowacyjnych inwestycji" – podkreślał marszałek Adam Struzik.

Nasza firma jako pierwsza w województwie skorzystała z tego programu. Projekt pt. "BUDMAT - Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku - ETAP VII" opiewał na kwotę 24,6 mln. złotych - 25 proc. z tych pieniędzy pochodziło z środków własnych firmy. Zakładał m.in. modernizację dwóch obiektów budowlanych, zrewitalizowanie obszaru o powierzchni prawie 0.9 hektara czy utworzenie 20 miejsc pracy. Wszystkie te założenia zostały zrealizowane w stu procentach.

Drugim projektem BUDMAT w ramach Jessica był "BM3 - Mazowiecki Klaster Technologii Materiałów i Maszyn", w ramach priorytetu unijnego "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".

Dzięki niemu powstał budynek o powierzchni 3000 metrów kwadratowych, w którym znalazło się laboratorium materiałowe, wzorcownia i prototypownia.

Realizacja projektu umożliwiła rozwój sieci powiązań gospodarczych pomiędzy członkami klastra oraz rozwój współpracy ze sferą badawczo-rozwojową reprezentowaną w tej grupie przez Politechnikę Warszawską filię w Płocku. Taka współpraca daje m.in. optymalizację kosztów działalności rozwojowej dzięki wspólnemu wykorzystaniu infrastruktury finansowej w ramach projektu. BUDMAT jest liderem całego klastra.

źródło i zdjęcia: BudMat

Firma powiązana:

BudMat

Telefon 24 268 59 58
www.budmat.pl

BudMat