Aktualności

Selena SA partnerem strategicznym na konferencji "Nauka, Biznes, Budownictwo"

26.09.2016

Konfrontacja środowiska biznesowego z przedstawicielami świata nauki – to główny cel konferencji naukowej "Nauka, biznes, budownictwo" zorganizowanej przez miesięcznik BUILDER oraz Radę Naukową, Programową i Recenzentów krajowych i zagranicznych. SELENA SA została Partnerem strategicznym tego wydarzenia, które miało miejsce w dniach 22-23 września w Warszawie w hotelu Polonia Palace.

W  tym roku Builder otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas – na pierwszej tego typu konferencji spotkali się, z jednej strony - kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni technicznych i innych ośrodków akademickich oraz instytutów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych, z drugiej firmy, które dzięki nauce i wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań osiągnęły sukces. Wśród takiego audytorium nie mogło zabraknąć producenta chemii budowalnej z najszerszym asortymentem w branży - SELENY SA.

Wśród takiego audytorium nie mogło zabraknąć producenta chemii budowalnej z najszerszym asortymentem w branży - SELENY SA

Nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa mają świadomość, że nowoczesne produkty, usługi czy technologie to efekt współdziałania naukowców, inżynierów i ekspertów w dziedzinie nauki z biznesem. Dzisiaj posiadanie działu R&D, własnych laboratoriów czy budżetowanie optymalnych wydatków na rozwój  jest jeszcze rzadkością.  Pamiętajmy, że wiedza technologiczna dopiero w połączeniu z kreatywnością rodzi sukcesy. – zauważa Prezes Zarządu Seleny SA, Andrzej Ulfig.

W Selenie Dział Badań i Rozwoju funkcjonuje od początku

W Selenie Dział Badań i Rozwoju funkcjonuje od początku. Grupa Selena posiada własne centra badawcze i laboratoria – Selena Labs, gdzie permanentnie prowadzone są prace nad doskonaleniem oferty i rozwojem nowych wyrobów. Receptury przygotowywane są indywidualnie dla rynków Azji, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i technologii danego kraju. Produkcja w zakładach Seleny prowadzona jest często o autorskie pomysły i receptury, co sprawia że producent skutecznie konkuruje na rynku chemii budowlanej.

Pozyskiwanie nowych inwestycji i partnerów biznesowych, a nawet nowych rynków zbytu, to najważniejsze korzyści jakie Selena obserwuje w związku z  relacją nauka-biznes. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo czy inna forma partycypacji we wszelkich wydarzeniach, które będą mieć na celu zwiększenie świadomości  zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców o możliwościach takiej kooperacji. Edukacja w tym zakresie oraz ekspozycja i nagłaśnianie przykładów polskich firm, które dzięki nauce osiągnęły sukces wydaje się niezbędna. Mimo, że w Polsce podejmowanych jest coraz więcej aktywności i działań, które mają na celu usprawnienie przedmiotowej współpracy pomiędzy firmami, a uczelniami wyższymi, to daleko im jeszcze do standardów zachodnich. Najwyższy czas na zmiany. – stwierdza Prezes Ulfig.

Podczas dwudniowej konferencji odbyło się szereg wykładów

Podczas dwudniowej konferencji odbyło się szereg wykładów, m.in. wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza z Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej ITB "Nauka i biznes w budownictwie i architekturze", wykład dr hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, Dziekana Wydziału architektury Politechniki Śląskiej "Wpływ nowoczesnych rozwiązań na rozwój budownictwa i architektury w Polsce. Stan obecny i wyzwania dla nauki i biznesu."

Drugiego dnia wszyscy uczestnicy konferencji brali udział w debacie "Nauka i biznes w budownictwie i architekturze – wzajemne oczekiwania i korzyści ze współpracy firm z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, uczelniami, a także wspólne obszary i kierunki działań". W debacie SELENĘ aktywnie reprezentowała Beata Toboła, Kierownik Działu Rozwoju Produktowego.

"Nauka, biznes i budownictwo są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego też Builder widząc potrzebę stałej wymiany wiedzy i doświadczeń będzie realizował misję Builder for the Future" – stwierdza Marek Zdziebłowski, Prezes Buildera.

źrodło i zdjęcia: Selena

Firma powiązana:

Selena

Telefon 71 78 38 301
www.tytan.pl, www.selena.pl
kontakt@selena.com

Selena