Aktualności

Zmiana nazwy firmy z Kronopol sp. z o.o. na SWISS KRONO sp. z o.o.

04.10.2016

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 01.10.2016 r. nasza Spółka działa pod nową nazwą, która brzmi SWISS KRONO sp. z o.o. , tym samym zastąpiła ona dotychczasową nazwę Spółki, tj. Kronopol  sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległo jedynie brzmienie firmy (nazwa) – dane Spółki, takie jak: siedziba, adres, NIP, REGON, numer KRS, czy też numery kont bankowych, numery telefonów, pozostają bez zmian.

Zmiana brzmienia nazwy naszej Spółki nie ma wpływu na ważność dokumentów sporządzonych przed dniem 01 października 2016 r.

Prosimy o uwzględnienie zmiany brzmienia nazwy naszej Spółki w Państwa rejestrach, ewidencjach, systemach oraz posługiwanie się nową nazwą na wszystkich dokumentach (korespondencja, faktury, zamówienia, umowy, aneksy, etc.) sporządzanych od dnia 01.10.2016 r.

Mając nadzieję na dalszą owocną współpracę, pozostajemy z poważaniem

Jarosław Masina

Kierownik Działu Marketingu

źródło i zdjęcia: Swiss Krono

Zmiana nazwy firmy z Kronopol sp. z o.o. na SWISS KRONO sp. z o.o.
Zobacz produkty: