Aktualności

SBS sygnatariuszem "Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Instalacyjno-Grzewczej"

14.09.2016

Z wielką dumą informujemy, że prezes SBS – Sławomir Maciejewski – w imieniu całej spółki podpisał "Kodeks Dobrych Praktyk Branży Instalacyjno-Grzewczej". Co zawiera ten ważny dokument? Do czego on nas zobowiązuje?

Jak powstał "Kodeks Dobrych Praktyk Branży Instalacyjno-Grzewczej"?

"Kodeks" jest formą zobowiązania, do przestrzegania przez podpisanego pod nim Sygnatariusza zasad uczciwej konkurencji na rynku.

Dokument po raz pierwszy został zaprezentowany 25.04.2016 r., w trakcie Targów Instalacje 2016. Przedstawił go Paweł Biśta, członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). Pierwszymi sygnatariuszami "Kodeksu" były firmy zrzeszone w SPIUG, do których dołączyły organizacje zrzeszone w ramach Polskiego Związku Pracodawców Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (SHI), w tym SBS.

Do czego zobowiązuje nas "Kodeks Dobrych Praktyk Branży Instalacyjno-Grzewczej"?

Sygnatariusze "Kodeksu" podpisując go zobowiązują się m.in. do:

  • przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i dobrych praktyk kupieckich;
  • nieprowadzenia tzw. czarnego PR-u podczas własnych działań marketingowych i sprzedażowych;
  • niepremiowania bezpośrednio sprzedawców dystrybutorów i sklepów detalicznych za sprzedaż urządzeń marek określonych producentów bez wiedzy i zgody właściciela sklepu lub firmy dystrybucyjnej;
  • w przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej – przestrzegania obowiązującego prawa na równi z innymi sprzedającymi;
  • niewpływania na niezależne instytucje i inne podmioty prowadzące badania rynku, w celu zmiany uzyskiwanych wyników badań lub wpływanie na te wyniki w inny nielegalny sposób;
  • niewprowadzania w błąd Klientów poprzez umieszczanie na produktach, wszelkich materiałach informacyjnych, ekspozycjach, etykietach energetycznych etc. niezgodnych z prawdą informacji.

źródło i zdjęcia: Grupa SBS Sp. z o.o.

Firma powiązana:

Grupa SBS Sp. z o.o.

Telefon 42 663 54 00
www.grupa-sbs.pl
sekretariat@grupa-sbs.pl

Grupa SBS Sp. z o.o.