Aktualności

System Presto - Łączymy inteligentnie

29.09.2016

MULTIŁĄCZNIK odpowiada za sterowanie funkcjami systemu.

Głównym elementem systemu Presto jest multiłącznik, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za kontrolę i sterowanie funkcjami naszych domowych instalacji. Jest to urządzenie elektroniczne instalowane podtynkowo na ścianie każdego pomieszczenia naszego domu, w miejscu instalowania tradycyjnych łączników. Daje ono nam możliwość sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, gniazdami wtyczkowymi, oraz wieloma innymi funkcjami. Urządzenie to współpracuje również z dedykowanym pilotem zdalnego sterowania IR. Multiłącznik przystosowany jest do montażu w ramkach podwójnych serii Sonata, dzięki czemu stanowi  integralną całość z pozostałym osprzętem jak gniazda czy łączniki.

Multiłącznik jest inteligentnym urządzeniem elektronicznym, służącym do sterowania wewnętrznymi instalacjami budynku mieszkalnego. Może ono pracować całkowicie niezależnie, lub w ramach systemu centralnego sterowania budynkiem. Ponieważ jest to urządzenie małej mocy pracujące na napięciu 12…24V, przenoszenie dużych obciążeń realizowane jest za pomocą współpracujących z nim specjalnych modułów wykonawczych, instalowanych w puszce podtynkowej pod multiłącznikiem. Wyróżniamy tu moduły sterowania: oświetleniem, roletami i węzłem cieplnym.

Do multiłącznika możemy również podłączać cały szereg czujników zewnętrznych takich jak: czujnik zalania, dymu, gazu, tlenku węgla, ruchu, zmierzchowego oraz kontaktronów. Do ich podłączenia niezbędny jest moduł czujników dodatkowych, który również umieszczany jest puszce pod multiłącznikiem. Przyciskając pokrętło multiłącznika wchodzimy do kolejnych funkcji, natomiast obracając je w lewo lub prawo zmieniamy nastawy. O aktualnym położeniu w menu oraz bieżących nastawach użytkownik informowany jest za pomocą komunikatów głosowych. Powyższe nastawy możemy również regulować za pomocą dedykowanego pilota zdalnego sterowania IR.

Funkcje realizowane przez Multiłącznik

Sterowanie oświetleniem

Multiłącznik jest przystosowany do sterowania ośmioma niezależnymi obwodami świetlnymi o łącznej obciążalności 16A. Użytkownik może sobie konfigurować dowolną liczbę kombinacji załączania obwodów tworząc tzw. sceny świetlne (np.: praca, przyjęcie, relaks), które możemy błyskawicznie przełączać przekręcając pokrętło multiłącznika. Dłuższe przyciśnięcie pokrętła (ok. 2s) powoduje zgaszenie światła. Istnieje możliwość zwiększenia liczby punków sterowania oświetleniem poprzez podłączenie dodatkowych łączników monostabilnych serii Sonata.

Sterowanie wentylatorem

Użytkownik może zdefiniować jeden z trzech trybów pracy wentylatora:

  •     Włącz wentylator i określ czas jego pracy
  •     Włącz wentylator wraz ze zdefiniowaną sceną świetlnych i określ czas jego pracy
  •     Włącz wentylator po zgaszeniu zdefiniowanej sceny świetlnej u określ czas jego pracy

Definiowanie trybu załączenia wentylatora odbywa się z poziomu konfiguratora Pesto Tune.

Interkom

Funkcja dostępna tylko w przypadku połączenia multiłączników magistralą CAN. System daje nam możliwość nawiązania dwukierunkowego głosowego połączenia pomiędzy zainstalowanymi w różnych pomieszczeniach multiłącznikami. Możliwe są dwa tryby pracy interkomu wybierane przez użytkownika poprzez przekręcanie pokrętłem:

  •     Nawiąż połączenie z dowolnym multiłącznikiem.
  •     Wygłoś komunikat do wszystkich multiłączników.

Sterowanie roletami

Multiłącznik posiada możliwość sterowania dwoma niezależnymi zestawami rolet okiennych. Jest to podyktowane m.in. różnymi czasami opuszczania rolet okiennych i balkonowych. Jest to również bardzo pomocne w przypadku zainstalowania rolet na dwóch różnie nasłonecznionych stronach budynku. Będąc w menu roleta I lub roleta II, przekręcając pokrętło ustalamy ich położenie. Skok nastawy to 10%.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Multiłącznik jest jednocześnie bardzo profesjonalnym regulatorem temperatury. Dzięki wbudowanej sondzie oraz możliwości podłączenia dwóch zewnętrznych czujników temperatury, może on regulować zarówno temperaturę powietrza w pomieszczeniu jak również temperaturę komfortową (np. temperaturę podłogi przy kanapie). W przypadku nierównomiernego rozkładu temperatury w dużych pomieszczeniach, zastosowanie trzech czujników (wbudowany + dwa zewnętrzne) daje możliwość obliczenia średniej ważonej i optymalny dobór nastaw ogrzewania. Czujniki zewnętrzne podłączane są do multiłącznika za pośrednictwem modułu czujników dodatkowych (MCD-1) umieszczanego w puszcze pod mulitłącznikiem.

Definiowanie stref chronionych

Podłączenie do multiłącznika zewnętrznego czujnika ruchu (za pośrednictwem MCD-1), pozwala na zdefiniowanie danego pomieszczenia, jako strefa chroniona. (Przykład: Nie życzymy sobie, aby opiekunka do dziecka wchodziła do naszego gabinetu). Za pośrednictwem pokrętła ustalamy status strefy, jako aktywny i opuszczamy pomieszczenie. Od tej pory każdy ruch wykryty przez czujnik traktowany będzie, jako jej naruszenie, o czym osoba nieupoważniona informowana jest komunikatem. Po naszym powrocie do domu i dezaktywacji funkcji (poprzez wprowadzenie hasła), jesteśmy informowani o liczbie naruszeń strefy.

Sterowanie gniazdami wtyczkowymi

Sterowanie gniazdami wtyczkowymi odbywa się za pośrednictwem dodatkowych typowych przekaźników monostabilnych, do których podłączone są poszczególne obwody gniazd. Przekręcając pokrętło multiłącznika w danym pomieszczeniu (w menu gniazda), wydajemy polecenie do umieszczonego w rozdzielnicy modułu komunikacyjnego MES-100, który bezpośrednio lub za pośrednictwem modułu MSC-1-EF podaje napięcie na cewkę sterującego obwodem gniazd przekaźnika. Należy pamiętać, aby podczas projektowania instalacji elektrycznej obwody podzielić na sterowane oraz stale załączone (np. takie, do których podłączona jest lodówka, zamrażarka).

Oświetlenie nocne

W nowo powstających budynkach nocne oświetlenie ciągów komunikacyjnych jest już właściwie standardem. Jego podstawowymi zaletami są: energooszczędność oraz komfort użytkowania (osoba wstająca nocą np. do toalety nie budzi załączonym oświetleniem reszty domowników). Multiłącznik Presto daje nam możliwość łatwego i szybkiego podłączenia oświetlenia nocnego w naszym domu. Oświetlenie to współpracuje z układem czujników ruchu oraz zmierzchowym, które podłączamy do multiłącznika za pośrednictwem modułu czujników dodatkowych MCD-1. Po zapadnięciu zmroku i wykryciu ruchu przez czujnik multiłącznik włączy oświetlenie nocne, które zgaśnie samoczynnie po upływie określonego czasu bezruchu lub po załączeniu oświetlenia głównego.

Alarmy

System Presto to nie tylko komfortowe sterowanie instalacjami naszego domu, ale również bezpieczeństwo całego budynku i jego mieszkańców. Dzięki możliwości podłączenia do multiłącznika szeregu specjalistycznych czujników, ostrzeże nas o: pożarze, zalaniu, ulatniającym się gazie czy tlenku węgla. Równolegle multiłącznik potrafi podjąć stosowną do danego typu alarmu interakcję.  W chwili wykrycia gazu multiłącznik zamyka jego dopływ, otwiera rolety i wyłącza wszystkie odbiorniki elektryczne oraz oświetlenie, zmniejszając w ten sposób zagrożenie wybuchem (pełną funkcjonalność multiłączników uzyskujemy stosując zawory główne mediów wody i gazu). O wszystkich  zdarzeniach multiłącznik poinformuje nieobecnych mieszkańców budynku za pośrednictwem systemu powiadamiania SMS (wersja systemu wyposażona w sterownik centralny SC-A100).

Dzwonek

Nabywając system Presto, pozbywasz się konieczności zakupu dzwonka, informującego Cię o osobie pukającej do Twoich drzwi. Również tę funkcję mogą przejąć multiłączniki, które za pomocą dowolnego dźwięku poinformują Cię o nadejściu gości. O tym, z których multiłączników ma się wydobywać informacja decyduje użytkownik, a odbywa się to na etapie konfiguracji multiłącznika za pomocą oprogramowania Presto Tune.

źródło i zdjęcia: Ospel

Firma powiązana:

Ospel

Telefon 32 673 71 06 (10)
www.ospel-presto.pl
presto@ospel.com.pl

Ospel