Aktualności

Wentylatory dachowe FEN-160/W3 Uniwersal

28.09.2016

Wentylatory dachowe typoszeregu FEN klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych. Przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia. Wentylatory typoszeregu FEN dostępne są tylko w wykonaniu standardowym [s].

Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wirnika promieniowego, talerzowego.. Dzięki temu udało się zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentylacyjnych. Cechy geometryczne wentylatora powodują że przy wyłączonym zasilaniu silnika stanowi on formę stacjonarnej nasady wentylacyjnej (grawitacyjnej) o niskim współczynniku oporu miejscowego.

Powoduje to dodatkową możliwość zastosowania wentylatora w projektowanych instalacjach wentylacji hybrydowej, lub zabudowy na instalacjach istniejących gdzie istnieją warunki do działania wentylacj grawitacyjnej a gdzie wymagane jest jej okresowe wspomaganie. Warunkiem właściwego wykorzystania wentylatora hybrydowego jest prawidłowe zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej obiektu tak po stronie wywiewu jak i nawiewu oraz zapewnienie możliwości regulacji sieci.

W sterowaniu wentylacją hybrydową ma zastosowanie [UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI CIĄGU WENTYLACYJNEGO EOL]. Układ bada stan przepływu powietrza wentylacyjnego w instalacji i decyduje o włączeniu wentylatora celem okresowego wspomożenia jej skuteczności. Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, kopuła, koło wirnikowe) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.

Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania. Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372]. Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 (g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)].

W zależności od warunków zasilania na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi z wirującym stojanem jednofazowymi lub trzyfazowymi, jednobiegowymi. Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS]. Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].

Silnik jednofazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) z układów regulacji przemiennego napięcia zasilania [UKŁAD WIR S, UKŁAD WIR DN]. Silnik trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości [Układ regulacji FAUST].

Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe. Dostawcą silników napędowych jest niemiecka firma Ziehl – Abegg.

źródło i zdjęcie: Uniwersal

Firma powiązana:

Uniwersal

Telefon 32 203 71 47, 32 757 28 51
www.uniwersal.com.pl
office@uniwersal.com.pl

Uniwersal