Aktualności

Vetrex Okna Premium trzymają klasę

27.09.2016

Okno dwuskrzydłowe PVC marki Vetrex otrzymało pozytywną ocenę w niezależnych badaniach  wyrobów budowlanych, przeprowadzanych na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Inspektorów Wojewódzkich.

Wśród badanych wyrobów znalazło się okno dwuskrzydłowe PVC marki VetrexOd wielu lat Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wraz z Inspektoratami Wojewódzkimi corocznie zleca wyrywkowe badanie ponad tysiąca wyrobów budowlanych. Natomiast dopiero od 1 stycznia 2016 r. dzięki zmianom w ustawie może, oprócz prezentowania nazwy próbki i wyniku badania, podać do wiadomości publicznej nazwę producenta. Przeprowadzone badanie może dotyczyć prawidłowego wprowadzenia produktu do obrotu, ale przede wszystkim chodzi o weryfikację, czy wyrób gotowy spełnia deklarowane przez producenta parametry. Próbki do badania wybierane są losowo i obejmują nie tylko najbardziej popularne marki, ale też mniejszych producentów. W przypadku wyniku negatywnego, badanie produktu danego producenta może być powtórzone w kolejnych latach. Aby zapewnić niezależność analiz, prowadzone są one w ogólnie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej czy hurtowniach budowlanych.

Wśród badanych wyrobów znalazło się okno dwuskrzydłowe PVC marki Vetrex, które w rankingu  opublikowanym przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymało wynik pozytywny**. Produkt ten znalazł się na  liście wyrobów budowlanych poddanych wyrywkowej kontroli w 2015 r., stworzonej na podstawie danych Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Wynik ten dla okien Vetrex nie jest przypadkowy. Stolarka tej marki była wielokrotnie wyróżniona w konkursie Jakość Roku – największym w Polsce konkursie projakościowym, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm, które przykładają szczególną uwagę do kwestii jakości swoich produktów i wysokich standardów pracy.

Wynik ten dla okien Vetrex nie jest przypadkowyTo niezależne badanie wyrobów budowlanych ma szczególne znaczenie ze względu na to, że nie zakłada podziału na produkty gorsze czy lepsze, a ma na celu sprawdzenie, czy produkt odpowiada jakości, jaką deklaruje producent. Patrząc na branżę budowlaną i na ogólne wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania, a także wyniki z poprzednich lat, ukazuje się nam bardzo  niepokojący obraz. Kontrole wykonane w 2015 r. wskazują, że na 361** pobranych i przebadanych próbek wyrobów budowlanych aż 61% (219 próbek)** nie spełnia deklarowanych przez producentów parametrów technicznych. W samej kategorii drzwi i okna jest podobnie – 59%** badanych próbek nie spełniło deklarowanych parametrów. Pokazuje to, jak duży odsetek producentów nie posiada wystarczającej kontroli jakości, a także, że często zawyża deklarowane parametry. Oznacza to, że deklarowane wartości nie przekładają się na rzeczywistą jakość produktu. Z drugiej strony, marki takie jak Vetrex, uzyskując w tym badaniu wynik pozytywny, potwierdzają prawdziwość swoich deklaracji i niezmienną wysoką jakość.

** Dane źródłowe wg strony Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa: www.dlabudownictwa.pl

źródło i zdjęcia: Vetrex

Firma powiązana:

Vetrex

Telefon 58 692 24 00
www.vetrex.eu
vetrex@vetrex.eu

Vetrex