Aktualności

Raychem: Ogrzewanie długich rurociągów

25.07.2016

Ekonomiczny oraz bezpieczny transport mediów na duże odległości wymaga zastosowania systemu ogrzewania rurociągów.

Typowe zastosowania systemów ogrzewania długich rurociągów to:

 • Linie przesyłowe między zakładami procesowymi a instalacjami magazynowymi lub terminalami załadunkowymi.
 • Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub utrzymywanie temperatury w parkach zbiorników oraz pirsach załadunkowych
 • Zapobieganie kondensacji i koagulacji w filtrach, przenośnikach itp...

Przy braku ogrzewania rurociągów mogą wystąpić poniższe problemy, powodując znaczne straty materialne oraz zanieczyszczenie środowiska:

 • Nadmierny wzrost lepkości cieczy
 • Kondensacja gazów
 • Zamarzanie cieczy powodujące katastrofalne uszkodzenia rur

Złożoność systemu elektrycznego ogrzewania rurociągów wynika z konieczności stosowania obwodów o dużych długościach, zazwyczaj zasilanych z jednego punktu.
Zastosowanie systemu ogrzewania rurociągów wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak:

 • Duże średnice rur
 • Zmiany poziomów na długości
 • Odległe lokalizacje
 • Brak punktów zasilania na całej długości

W przypadku rur preizolowanych występują dodatkowe wyzwania, takie jak:

 • Wzajemne ustawienie rurek
 • Brak izolacji na łączeniach rur
 • Przeciąganie długich odcinków przewodów przez rurki
 • Brak dostępu do zestawów połączeniowych

Ogrzewanie długich rurociągów – Kompleksowe podejście

Firma Pentair Thermal Management oferuje szeroki zakres sprawdzonych rozwiązań ogrzewania długich rurociągów w postaci kompletnego systemu zarządzania ogrzewaniem, obejmującego dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego , układów sterowania oraz usług inżynieryjno-montażowych

System ogrzewania elektrycznego

 • Elektryczne przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium poprzez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
 • Rozwiązania obejmujące układy sterowania i monitoringu – pozwalające utrzymać temperaturę medium w rurociągach ogrzewanych elektryczne.
 • Komponenty i akcesoria – zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.

Usługi

 • Usługi projektowo-inżynieryjne
 • Produkcja i dostawa
 • Usługi na obiekcie
 • Usługi serwisowe

Dostarczamy poszczególne komponenty, świadczymy usługi projektowo-inżynieryjne i montażowe.

Łącząc zaawansowane systemy ogrzewania elektrycznego z naszymi usługami montażowymi, klient otrzymuje pełne rozwiązanie, będące kompletnym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS). Na etapie realizacji uwzględniamy wszystkie aspekty systemu ogrzewania elektrycznego stanowiąc pojedynczy kontakt dla zespołu projektowego klienta.

źródło i zdjęcia: Pentair Thermal Management Polska