Aktualności

Gwarancja na produkty Nibco

16.09.2016

Warunki gwarancji dla rur oraz złączek PVC-C, PVC-u:

 

  • NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje, że rury oraz złączki z  PVC-C, PVC-U do instalacji sanitarnych są wolne od wad wykonawczych i materiałowych.
  • Gwarancja ta jest ważna przez: 50 lat od daty zakupu dla rur i złączek z PVC-C, PVC-U
  • Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotyczące wad rur i złączek zakupionych przez klienta w sieci sprzedaży NIBCO Sp. z o.o.
  • NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje wymianę wadliwego produktu na swój koszt w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji lub w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym szkodę.
  • Gwarancja będzie honorowana jedynie w przypadku przedstawienia dowodu zakupu w postaci faktury bądź wydruku z kasy fiskalnej nie pozostawiającego wątpliwości, że produkt został zakupiony w sieci sprzedaży NIBCO Sp. z o.o.
  • Gwarancja ogranicza się do kosztu naprawy lub wymiany produktu.
  • Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- rury i złączki nie zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją

- produkt nie był przechowywany lub użytkowany prawidłowo

- rury i złączki są użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem ( patrz: zastosowanie )
- uszkodzenia powstały wskutek zdarzeń losowych (wyładowania atmosferyczne, katastrofa budowlana, pożar, powódź itp.)

- szkody spowodowanej przez czynniki zewnętrzne; fizyczne lub chemiczne, np. woda o agresywnym składzie

Gwarancja do pobrania w formacie PDF

źródło i zdjęcia: Nibco

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco