Aktualności

Kospel: Nowa pula pieniędzy w programie PROSUMENT

08.08.2016

W lipcu ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach programu "PROSUMENT".

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł, poprzez montaż instalacji OZE służących na potrzeby budynków mieszkalnych. Beneficjentami programu mogą być przede wszystkim osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie udzielane jest poprzez pożyczkę (oprocentowanie 1% w skali roku), wraz z dotacją. Pożyczka jest do 100% kosztów kwalifikowanych (kk) przedsięwzięcia takich jak: projekt, dokumentacja, zakup, montaż, odbiór i uruchomienie instalacji. Wysokość dotacji wynosi do 20% kk (od 2017r – 15%) dla źródeł ciepła - pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła ciepła opalane biomasą oraz do 40% kk (od 2017r - 30% ) dla źródeł energii elektrycznej do 40kW - systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja.

Więcej informacji pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

źródło i zdjęcia: Kospel

Firma powiązana:

Kospel

Telefon 94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
www.kospel.pl
info@kospel.pl

Kospel