Aktualności

Global Tech poleca GWC GEOHEAT

06.09.2016

Wymienniki płytowe najlepiej odzyskujące chłód i ciepło z gruntu można montować tylko tam, gdzie nie ma w żadnym przypadku zagrożenia wodami gruntowymi. Ostatnie lata pokazały jak duże jest zagrożenie wodami opadowymi i gruntowymi dla tego typu wymiennika.

Wymienniki rurowe łączone mufami nawet z najlepszymi uszczelkami nie są idealnym rozwiązaniem. Żywotność najlepszej uszczelki jest kilkakrotnie krótsza od okresu eksploatacji domu, dla którego taki wymiennik jest projektowany i montowany. Kiedy uszczelka po pewnym okresie eksploatacji traci swoje właściwości uszczelniające wymiennik narażony jest na infiltrację wody gruntowej oraz wód z roztopów i opadowych.

Wymienniki płytowe najlepiej odzyskujące chłód i ciepło z gruntu można montować tylko tam, gdzie nie ma w żadnym przypadku zagrożenia wodami gruntowymi

Wymienniki glikolowe są szczelne ale przy wykorzystywaniu ich bezpośrednio (bez pompy ciepła) do ogrzania lub chłodzenia powietrza w systemach wentylacyjnych nie posiadają takiej sprawności jak wymienniki płytowe lub rurowe. System ten musi posiadać pompę do glikolu, moduł wymiany energii i nagrzewnicę/chłodnicę. To dodatkowe trzy urządzenia, które mogą ulec awarii a ponadto roczny koszt pracy pompy to ponad 250,00 zł. Wszystkie powyższe rozwiązania posiadają gwarancję wyłącznie na dwa lata. Jeżeli inwestor zamontuje jeden z powyższych systemów na początku budowy to gwarancja upłynie jeszcze przed oddaniem domu do eksploatacji.

System ten musi posiadać pompę do glikolu, moduł wymiany energii i nagrzewnicę/chłodnicę

A przecież dom budujemy na kilka pokoleń

Idąc naprzeciw najwyższym wymaganiom proponujemy najnowszy system gruntowego wymiennika ciepła GEOHEAT. System ten polega na wykorzystaniu rur polietylenowych z powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną, ale łączonych poprzez kształtki zgrzewane elektrooporowo lub tam, gdzie jest taka potrzeba zgrzewane doczołowo. Rozwiązanie takich połączeń od wielu lat stosowane jest z powodzeniem w gazownictwie a więc tam, gdzie szczelność rurociągu musi z tytułu bezpieczeństwa być zapewniona w 100 %. W gazownictwie na tak wykonane rurociągi udzielana jest standardowo gwarancja naminimum 30 lat. Ogromną zaletą polietylenu przy wykorzystaniu do GWC jest to, że w stosunku do PVC i polipropylenu przy tych samych grubościach rur posiada on wielokrotnielepszą przewodność cieplną. Przewodność cieplna PVC wynosi 0,16 [W/mK], polipropylenu 0,22 [W/mK] a przewodność cieplna polietylenu 0,50 [W/mK].

źródło i zdjęcia: Global Tech

Firma powiązana:

Global Tech

Telefon 32 264 86 86, 696 065 201
www.gruntowe-wymienniki.pl, www.globaltech.com.pl
biuro@globaltech.com.pl

Global Tech