Aktualności

Esbe radzi jak zmaksymalizować korzyści wynikające z zastosowania zbiornika akumulacyjnego?

06.09.2016

Jeżeli wodę ostrożnie się dodaje do zbiornika akumulacyjnego i pobiera z niego, to grawitacja utrzyma gorącą wodę na górze zbiornika, a zimną wodę na dole zbiornika.

Korzyści:

Energia cieplna w zbiorniku jest skoncentrowana na górze zbiornika i gotowa do wykorzystania. Dużo przydatniejsza jest niewielka ilość gorącej wody, niż większa ilość ciepłej wody, która nie jest wystarczająco gorąca, aby móc wziąć prysznic lub kąpiel.

Oto przykład ilustrujący zalety właściwego wykorzystania układu warstw: trzy zbiorniki o takiej samej zawartości energetycznej, ale różnie podzielone.

Zbiornik po lewej stronie

Nie uzyskano układu warstw, 40°C w całym zbiorniku:
Temperatura niewystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody (temperatura wody spada podczas przepływu przez rury, więc po dotarciu do prysznica itp. woda ma najwyżej temperaturę ludzkiego ciała).
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Temperatura niewystarczająca do regularnego wykorzystania w grzejnikach.

Zbiornik pośrodku

Częściowo uzyskano układ warstw, 50°C w górnej części zbiornika i 30°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody.
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Możliwość wykorzystania w niektórych (lecz nie wszystkich) obwodach grzejników.

Zbiornik po prawej stronie

Uzyskano właściwy układ warstw, 70°C w górnej części zbiornika i 20°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody
Ochrona przed bakteriami Legionella

źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems

Firma powiązana:

ESBE Hydronic Systems

Telefon 61 851 07 28
www.esbe.pl, www.klubesbe.pl
info.pl@esbe.eu

ESBE Hydronic Systems