Aktualności

Inoutic z tytułem "Solidny Pracodawca 2016"

02.08.2016

Inoutic / Deceuninck to firma, która stawia sobie ambitne cele zarówno w obszarze produkcji, logistyki i obsługi Klientów, jak również z zakresie polityki personalnej. "Jakość i serwis klasy Inoutic", to motto, które przyświeca nam we wszystkich działaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Nasza strategia, zbudowana w oparciu o najwyższe standardy jakościowe i ilościowe, przynosi wymierne efekty. Jednym z dowodów na to jest otrzymany właśnie przez naszą firmę tytuł "Solidny Pracodawca 2016". Uzyskane wyróżnienie pokazuje nam, że w zakresie naszej polityki HR zmierzamy w dobrym kierunku, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Z drugiej strony zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia naszej polityki personalnej i motywuje nas do kolejnych zmian w tym zakresie. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy ubiegające się w tym roku o tytuł "Solidnego Pracodawcy" poddane zostały wnikliwej ocenie według 10 kryteriów:

  1.  Ścieżka kariery i szkolenia pracowników
  2. Pomoc w osobistym rozwoju pracownika
  3. System motywacyjny
  4. Przestrzeganie prawa pracy
  5. Terminowość wypłat wynagrodzenia
  6. Warunki pracy i przestrzeganie przepisów BHP
  7. Warunki socjalne
  8. Dynamika zatrudnienia w ostatnich latach
  9. Społeczna odpowiedzialność firmy
  10. Opinie o firmie.

Cieszymy się, że Inoutic / Deceuninck został pozytywnie oceniony przez Kapitułę Konkursową i wszedł do grona najlepszych polskich pracodawców.

źródło i zdjęcia: Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.