Aktualności

Pietrucha: Klasyfikacja ogniowa – palność desek kompozytowych

15.07.2016

Jednym z elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków i przyległych terenów, w których mieszkamy, pracujemy lub przebywamy poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi, są właściwości materiałów, z których są one wykonane, a w szczególności ich klasyfikacja ogniowa. Deski i profile kompozytowe WPC systemu TerraDeck produkowane przez firmę PPH S i A Pietrucha oddział Błaszki w toku rygorystycznych badań w Instytucie Techniki Budowlanej "ITB" uzyskały klasyfikację w zakresie reakcji na ogień Bfl – s1. Jest to najwyższa dostępna euroklasa jaką mogą uzyskać produkty tego typu.

Deski kompozytowe TerraDeck są niepalne, nie przyczyniają się w żaden sposób do rozwoju pożaru i nie stwarzają zagrożenia nawet w przypadku, gdy obok nich pojawi się ogień. Euroklasa wyrobu w tym przypadku Bfl – wskazuje, czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. W celu określenia właściwości desek tarasowych zostały przebadane według europejskiej normy PN-EN 13501:2010. Dodatkowo system TerraDeck został sklasyfikowany jako produkt "prawie bez dymu" – s1, gdzie klasy emisji dymu to s1, s2 i s3.

Deski kompozytowe TerraDeck są niepalne

Im wyższa emisja dymu, tym wyższa cyfra w oznaczeniu, dzięki temu nasi klienci mają możliwość identyfikowania wyrobów mogących stworzyć potencjalne zagrożenie. Podczas wyboru odpowiednich desek WPC trzeba pamiętać, że to nie tylko ogień, lecz dym powoduje śmierć w większości przypadków pożarów, przeszkadza w prowadzeniu akcji ratunkowej i wywołuje u ludzi osłabienie oraz utratę przytomności.

źródło i zdjęcia: Pietrucha sp. z o.o. International Sp. K.