Aktualności

SARSIL bruk-PREMIUM

04.07.2016

SARSIL® bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu.

SARSIL® bruk- PREMIUM

Silikonowa emulsja do zabezpieczania olejo- i hydrofobowego kostki brukowej i betonu

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

DANE TECHNICZNE

Wygląd biała ciecz
Gęstość w 20°C ok. 1,0 g/ml
Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

PRZEZNACZENIE

SARSIL® bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą, zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. "mokrej kostki". Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki Karcher. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk.

SARSIL® bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Należy zadbać, aby równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże należy chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed zastosowaniem preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.

Zaimpregnowane powierzchnie, szczególnie w przypadku zabrudzeń "olejowych" należy w miarę możliwości jak najszybciej oczyścić. Pozostawiony olej na powierzchni z czasem może wniknąć w podłoże. Zaleca się impregnację świeżo położonej kostki brukowej po okresie sezonowania (nie krótszym niż jeden miesiąc).

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać!
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub wałka.
Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą "wilgotne na wilgotne".
Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Nie pozostawiać niewchłoniętego preparatu.
Wydajność: 1,5 – 3 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

Uwaga:

W czasie prac ze środkiem SARSIL® bruk -PREMIUM przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.
Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach
w temperaturze +5 do +30°C.
Nie dopuścić do zamarznięcia roztworu!
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: 200, 60, 30, 5, 1l

Aprobaty i Atesty:
Atest PZH
Badania Laboratorium Konserwacji Kamienia w Toruniu - Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

SARSIL® bruk -PREMIUM:

  • doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,
  • zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami,
  • uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt "mokrej kostki" ,
  • penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności "oddechowe" materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie kostki brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,
  • zwiększa mrozoodporność,
  • zmniejsza wykwity solne i zapobiega ich powstawaniu.

źródło i zdjęcia: Silikony Polskie