Aktualności

Lhoist: Cykl życia wapnia

27.06.2016

Wyroby wapiennicze występują różnych formach. Ich produkcja bazuje na skale wapiennej, odpowiednio scharakteryzowanej pod kątem zawartości jej głównego składnika, czyli węglanu wapnia, składników towarzyszących zawierających MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2Oi innych.

Kamień wapienny wytwarzany jest poprzez eksploatację złoża wapienia i kruszenie, a następnie sortowanie na wymagane frakcje. Jest on gotowym produktem dla wielu zastosowań, a także stanowi surowiec do produkcji wapna palonego. Wypał wapna odbywa się w piecach o różnej konstrukcji i przy wykorzystaniu różnych typów paliw. Proces ten wymaga dostarczenia wymaganej ilości ciepła, aby zapewnić rozkład węglanu wapnia z odpowiednią szybkością oraz utrzymać odpowiednią reaktywność produktu. Wapno palone jest surowcem do produkcji wapna hydratyzowanego. Wcześniej rozdrobnione wapno palone poddawane jest przy użyciu wody procesowi gaszenia w urządzeniach zwanych hydratorami oraz dla uzyskania właściwej granulacji procesowi separacji. Dodając większe ilości wody otrzymamy ciasto wapienne lub zwiększając udział wody mleczko wapienne.

źródło i zdjęcia: Lhoist Polska

Firma powiązana:

Lhoist

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist