Aktualności

TAURON wśród liderów polskiego rynku kapitałowego

13.05.2016

TAURON Polska Energia znalazł się w gronie tegorocznych laureatów i został wyróżniony za największą wartość debiutu na rynku Catalyst w 2015 r.

W trakcie uroczystej Gali "Podsumowanie Roku Giełdowego 2015" w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniono emitentów i członków giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

TAURON otrzymał nagrodę GPW na rynku Catalyst za największą wartość debiutu w 2015 r. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu 17 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld zł. Obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst 12 marca 2015 r.

W imieniu TAURON nagrodę odebrał Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

- "Nasze obligacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a dzięki wprowadzeniu ich do obrotu na rynku Catalyst, stały się dostępne dla szerszego grona inwestorów, w tym dla inwestorów indywidualnych. Obrót obligacjami na tym rynku zapewnia płynność instrumentów, a emitentom umożliwia pozyskanie kapitału na atrakcyjnych warunkach". – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Ubiegłoroczna emisja była największą ofertą w minionym roku i drugą największą w historii krajowego rynku korporacyjnych papierów dłużnych. Obligacje posiadają rating na poziomie A nadany przez agencję ratingową Fitch.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego Grupy TAURON, w tym na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

źródło i zdjęcia: TAURON Polska Energia