Aktualności

Vents Group: ABC doboru rekuperatora

16.06.2016

Powietrze - to życie. Świeże powietrze - to zdrowe życie. Do życia pozbawionego problemów związanych z bólami głowy, złym samopoczuciem, astmą, alergiami potrzebujemy świeżego powietrza.

Dlaczego potrzebna jest efektywna wentylacja?

Grzyb, pleśń i zanieczyszczenia będące wynikiem niewłaściwej wentylacji pomieszczeń oddziałują negatywnie nie tylko na sam budynek, ale również na zamieszkujących w nim ludzi. Nie mniej niż zdrowotny, istotny jest aspekt ekonomiczny tego zjawiska. Stosując technologię odzysku ciepła z powietrza usuwanego i transferu tej energii do powietrza świeżego mamy do czynienia z rekuperacją. Zwiększamy w ten sposób budżetowe oszczędności i jednocześnie chronimy środowisko.

Czy warto oszczędzać energię?

Ceny nośników energii zasilających nasze gospodarstwa domowe stale rosną co wpływa niekorzystnie na rodzinny budżet. Jednocześnie rośnie globalne zapotrzebowanie na energię, co z kolei wpływa na środowisko, pogarszając otaczające nas warunki ekologiczne. Zmniejszając emisję ciepła na zewnątrz domów i innych pomieszczeń, oszczędzamy pieniądze w budżecie rodzinnym oraz chronimy naszą planetę przed groźbą ocieplenia klimatu. Nowoczesna technologia oferuje optymalne rozwiązanie umożliwiające efektywną wymianę powietrza przy jednoczesnej oszczędności energii cieplnej - centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła (rekuperatorem).

Stosując technologię odzysku ciepła z powietrza usuwanego i transferu tej energii do powietrza świeżego mamy do czynienia z rekuperacją

Planując montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem) dla naszego domu, musimy kierować się podstawową zasadą jej doboru. W pewnym uproszczeniu przyjmujemy, że dla wentylacji o działaniu ustawicznym - ciągłym, wymagany wskaźnik krotności wymiany powietrza powinien zawierać się w przedziale 0,5 - 0,8.

To znaczy, strumień - ilość powietrza nawiewanego do domu (oraz wywiewanego) w ciągu godziny musi być krotnością (iloczynem) kubatury domu i powyższego wskaźnika 0,5 - 0,8.

Zależność tę można zdefiniować następującym wzorem:

P x H x k min ≤ W < P x H x k max

gdzie:

W - wydajność centrali w m3/h
P - powierzchnia domu podlegająca wentylacji w m2
H - średnia wysokość pomieszczeń wentylowanych
k - wskaźnik krotności wymian powietrza 0,5 - 0,8
(k min=0,5; k max=0,8)

Np. dom o powierzchni 150 m2 i średniej wysokości pomieszczeń h=2,6 m ma kubaturę 390 m3 (150 x 2,6 = 390). Jeżeli przyjmiemy powyższe parametry krotności wymian, to otrzymamy wymagany strumień minimalny = 195 m3/h oraz strumień maksymalny = 312 m3/h powietrza wymienianego.

W świetle powyższego widzimy, że w zależności od krotności wymian przyjętych przez nas jako zadowalające nas minimum, mamy pewną swobodę doboru parametrów a zatem i urządzenia.

Przyjmując zaś za krotność w zupełności wystarczającą, wskaźnik wymian 0,5 x, możemy stwierdzić, że nasz rekuperator w tym trybie pracy, dla domu o powierzchni 150 m2, będzie obciążony ok. 65% wydajności maksymalnej. Oznacza to, że znacznie obniżą się koszty jego eksploatacji (zużycie energii) oraz dodatkowo wpłynie to pozytywnie na jego trwałość.

źródło i zdjęcia: VENTS GROUP Sp. z o.o.

Firma powiązana:

VENTS GROUP Sp. z o.o.

Telefon 61 832 45 30
www.vents-group.pl
biuro@vents-group.pl

VENTS GROUP Sp. z o.o.