Aktualności

System tryskaczkowy BlazeMaster w ofercie Nibco

13.06.2016

Materiałem użytym do produkcji systemu BlazeMaster® jest wysokiej jakości chlorowany polichlorek winylu (PVC-C), którego skład i formuła zostały skomponowane stricte do zastosowań przeciwpożarowych.

Zgodnie z aprobatą CNBOP system BlazeMaster® można stosować w przestrzeniach o małym zagrożeniu pożarowym do których należą między innymi: szkoły, kluby, hotele, kościoły, biura, restauracje, szpitale, biblioteki. Dodatkowo według normy NFPA 13:2010 może być on używany w pomieszczeniach o normalnym poziomie zagrożenia pożarowego takich jak np. parkingi, poczty, sklepy, zakłady chemiczne przy spełnieniu specjalnych warunków określonych w normie.

System NIBCO BlazeMaster® pozytywnie przeszedł szereg badań oraz testów uzyskując niezbędne certyfikaty.Posiada on między innymi:

  • Aprobatę Techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowych (CNBOP)
  • Certyfikaty amerykańskie FM (Factory Mutual) oraz UL (Underwriters Laboratory)
  • Certyfikat angielski LPCB (Loss Prevention Certification Board)

Produkty przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych NIBCO BlazeMaster® PVC-C zostały wpisane na listę produktów dopuszczonych do użytku z wodą pitna przez NSF. Produkty te spełniają wymogi Normy ANSI/NSF 61 dotyczące skutków zdrowotnych. oraz zostały również przetestowane na zgodność z normami ASTM F438 i F439.

RURY

od 3/4" do 3" (cale) - produkowane w systemie IPS (Iron Pipe Size) jako szereg wymiarowy SDR13,5 (wg ASTM F 442) w kolorze pomarańczowym

ZŁĄCZKI

od 3/4" do 1 1/4" (cale) - produkowane w typoszeregu SCH 40 (wg ASTM F 438)
od 1 1/2" do 3" (cale) - produkowane w typoszeregu SCH 80 (wg ASTM F 439)

Zobacz katalog produktów

źródło i zdjęcia: Nibco

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco