Aktualności

Firma Lumo wyjaśnia czym jest biomasa

19.05.2016

Są to substancje pochodzenia organicznego (roślinnego lub zwierzęcego), ulegające biodegradacji. Składają się na nią głównie odpady i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej i przemysłu.

Z czego się składa?

Biomasa jest najstarszym znanym źródłem pozyskiwania energii cieplnej i stanowi ok. 60% energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (czyli energii pozyskiwanej z naturalnych, powtarzalnych procesów przyrodniczych).

Jak powstaje?

Biomasa roślinna powstaje w procesie fotosyntezy, podczas którego rośliny pochłaniają energię słoneczną, która następnie magazynowana jest w postaci wysokoenergetycznych związków organicznych.

Energia ta, tzw.energia biomasy, jest możliwa do odzyskania i dalszego jej wykorzystania, na przykład poprzez spalanie.

źródło i zdjęcia: Lumo

 

 

Firma powiązana:

Lumo

Telefon 618 136 525, 618 132 891
www.lumo.com.pl
lumo@lumo.com.pl

Lumo