Aktualności

Aqva-System poleca sedymentacyjne filtry do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych

09.06.2016

Przeznaczone do uzdatniania wody wodociągowej i obiegowej (w instalacjach basenowych i kotłowych). Dla domków jednorodzinnych, zakładów usługowych i produkcyjnych bloków mieszkalnych, osiedlowych i wiejskich stacji uzdatniania wody. Wykonane z blachy stalowej na podstawie Dokumentacji Techniczno-Konstrukcyjnych, zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

FILTR SEDYMENTACYJNY SD11

Przeznaczony jest do uzdatniania wody z sieci wodociągowej w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach, zakładach usługowych i produkcyjnych, osiedlowych stacjach wodociągowych. Stosowany jest w kotłowniach, węzłach cieplnych i jako filtr wody obiegowej w basenach kąpielowych. Usuwa z wody stałe zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, muł, cząstki żelaza tzw. - "rdzę" i inne osady). Chroni urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi w/w zanieczyszczeniami. Złoże filtracyjne to naturalna, 4-warstwowa kompozycja kwarcowo-dolomitowa. Złoża nie wymienia się. Płucze się je odwrotnym strumieniem wody przez 10 minut co 3 - 5 miesięcy. Manometry wskazują opór na złożu.

FILTR SEDYMENTACYJNY SD12

Przeznaczony jest do uzdatniania wody z sieci wodociągowej w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach, zakładach usługowych i produkcyjnych. Stosowany jest w kotłowniach, węzłach cieplnych i jako filtr wody obiegowej w basenach kąpielowych. Usuwa z wody stałe zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, muł, cząstki żelaza tzw. - "rdzę" i inne osady). Chroni urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi w/w zanieczyszczeniami Złoże filtracyjne to naturalna, 4-warstwowa kompozycja kwarcowo-dolomitowa. Złoża nie wymienia się. Płucze się je odwrotnym strumieniem wody przez 10 minut co 3 - 5 miesięcy. Manometry wskazują opór na złożu. 

Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ!

źródło i zdjęcia: Aqva-System

Firma powiązana:

Aqva-System

Telefon 22 758 90 22
www.aqvasystem.com.pl
info@aqvasystem.com.pl

Aqva-System