Aktualności

Drzwi zewnętrzne AFB z dostawkami i naświetlami

02.06.2016

Do otworów w murze szerszych niż 110 cm i wyższych niż 210 cm najczęściej wykonujemy nieotwierane dostawki boczne i górne. Mogą one być przeszklone i jak i też pełne (wypełnione drewnianym, ocieplonym panelem zamiast szyby).

Zwykle wykonujemy je w tzw wspólnej ramie, ponieważ takie rozwiązanie bardzo ułatwia montaż drzwi (nie występuje potrzeba maskowania połączeń ościeżnicy skrzydła głównego z ramami dostawek górnych i bocznych. Szerokości słupków/ram całej zabudowy dostawek i naświetli mogą być regulowane dużym zakresie (mogę być nawet szersze niż 1 m - poszerzone słupki są wówczas ocieplone wewnątrz). Standardowo (bez dopłat) słupki i poprzeczki dostawek i naświetli górnych mają szerokość 7 cm, zaś słupek rozdzielający skrzydło od szyb przeszkleń dostawek bocznych 10,5 cm. Do dużych otworów - które gwarantują dostateczną szerokość przeszkleń - dosyć często wykonujemy poszerzone (zwykle do 10-12 cm) wszystkie słupki i poprzeczki zabudowy. Takie rozwiązanie przydaje drzwiom masywności i ułatwia ich zabudowę materiałami wykończeniowymi o głębokiej fakturze (kamienie, łupek, klinkier itp.).

W naszej standardowej ofercie produkcyjnej znjdują się następujące typy konstrukcji drzwi z dostawkami i naświetlami bocznymi i górnymi:

  • drzwi z jednym doświetlem/dostawką boczną
  • drzwi z dwiema doświetlami/dostawkami bocznymi
  • drzwi z naświetlem górnym
  • drzwi z dostawkami i naświetlem górnym
  • drzwi z dostawką górną

źródło i zdjęcia: AFB - Producent Drzwi Zewnętrznych i Wejściowych

Firma powiązana:

AFB

Telefon 12 642 17 34
www.drzwi.krakow.pl
afb@drzwi.krakow.pl

AFB