Aktualności

Alufox Izomaster

20.05.2016

Płyta elewacyjna Alufox Izomaster 4 A 4 jest efektem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń zagadnienia termodynamiki budowli.

Z tym zagadnieniem związanych jest kilka zjawisk fizycznych. Jedno z nich było kompletnie pomijane, chociaż zasługuje na największe uznanie.

Zjawisko o którym mowa, to ciepło promieniowania. O wadze tego zjawiska świadczy konstrukcja przyrządu do pomiaru skuteczności izolacji termicznej (kamera termowizyjna), który rejestruje intensywność strumienia promieniowania cieplnego. Aluminium odbija ciepło promieniowania.

Płyta elewacyjna Alufox Izomaster 4 A 4 jest efektem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń zagadnienia termodynamiki budowli

Dotychczasowe izolacje elewacyjne nie posiadały ekranu aluminiowego. Alufox Izomaster 4 A 4 posiada dwa ekrany aluminiowe oddzielone od siebie pianką polietylenową o grubości 5 mm. Pianka i ekrany aluminowe sklejone są z dwiema płytami styropianowymi zewnętrznymi, tworząc przy okazji fazę uszczelniającą połączenia płyt.

Ekonomia wymusiła, a rozwój techniki pozwolił na pojawienie się kompletnej izolacji elewacyjnej Alufox Izomaster 4 A 4.

źródło i zdjęcia: ALUFOX Witold Symonajć

Firma powiązana:

ALUFOX Witold Symonajć

Telefon 504 062 736
www.alufox.pl
witold@alufox.pl

ALUFOX Witold Symonajć