Aktualności

Drewpol: Ciekawostki na temat drewna

05.05.2016

Podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład drewna są: węgiel (49,5%), tlen (43,8%),wodór (6,0%), azot (0,2%) i inne. Główne związki tworzące drewno to: celuloza (ok. 45%),hemicelulozy (ok. 30%) i lignina (ok. 20%). Ponadto w drewnie występują też: cukier, białko,skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz substancje mineralne, które po spaleniu dają popiół. Skład chemiczny popiołu zależy od rodzaju drzewa, klimatu, gleby itp.

Wytrzymałość drewna

Przykładowa twardość mierzona metodą Janki (przy pomocy kulki metalowej o przekroju 1 cm²) przy 15% wilgotności surowca, dla niektórych gatunków drewna wynosi, od najmiększych do najtwardszych:

 • sosna - 28–30 MPa,
 • olcha - 43 MPa,
 • brzoza - 48 MPa,
 • dąb - 66–77 MPa (wyższa wartość dla tzw. twardzieli),
 • orzech - 72 MPa,
 • jesion - 72–75 MPa,
 • buk - 78 MPa,

Drewna twarde są najczęściej najodporniejsze na ścieranie. Ta cecha ma duże znaczenie przy wyborze drewna jako materiału do wykonania

Barwa drewna

W drewnie naszych gatunków drzew wyróżnia się 6 zasadniczych rodzajów zabarwienia:

 • Barwa zbliżona do białej – jodła, świerk, osika, grab, buk, klon, jawor
 • Barwa żółta – brzoza, limba
 • Barwa brunatna – dąb, jesion, wiąz 
 • Różne odcienie barwy czerwonej – cis, modrzew, sosna, wiśnia, śliwa
 • Barwa zielonkawa – grochodrzew
 • Barwa zbliżona do czarnej – orzech, heban

Na barwę drewna, oprócz jego gatunku maja również wpływ warunki klimatyczne oraz w mniejszym stopniu gleba.

Drewno gatunków beztwardzielowych (bielaste) ma na całym przekroju poprzecznym jednolite jasne zabarwienie z zarysowaną ciemniej zabarwioną warstwą drewna późnego i jaśniejszą warstwą drewna wczesnego. W drewnie gatunków twardzielowych występuje wyraźna różnica między jasno zabarwionym bielem i ciemniej zabarwioną twardzielą

W północnej części strefy umiarkowanej przeważają gatunki o drewnie jasno zabarwionym (świerk, brzoza, osika). W południowej części tej strefy występują gatunki drzew, których drewno wykazuje większe zróżnicowanie barw i odcieni (dąb, jesion, śliwa, modrzew). Największą wreszcie skalą barw i odcieni wyróżnia się drewno strefy podzwrotnikowej (czarny i zielony heban, drzewo amarantowe).

Barwa drewna ulega zmianom pod wpływem światła i działania czynników atmosferycznych. Olcha w kilka godzin po ścięciu przybiera barwę ceglastoczerwoną. Czerwonawe drewno cisa z biegiem czasu przybiera barwę fioletową. Pod wpływem długotrwałego działania wody drewno zawierające garbniki przybiera również charakterystyczne zabarwienie (dąb czernieje). Wreszcie zszarzenie większości gatunków pod wpływem działania różnych warunków atmosferycznych

źródło i zdjęcia: Drewpol

Firma powiązana:

Drewpol

Telefon 91 579 01 00
www.drewpol.pl
biuro@drewpol.pl

Drewpol