Aktualności

Akademia KLIMA-THERM to innowacyjny projekt edukacyjno-badawczy

23.03.2016

Jego głównym celem jest stałe podnoszenie wiedzy środowiska branżowego w zakresie aktualnych trendów w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji oraz najnowszych rozwiązań produktowych, technologicznych i konstrukcyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA i BADAWCZA

CENTRUM SZKOLENIOWE W GDAŃSKU ( rok założenia: 2007 ) ORAZ W KATOWICACH (od 2013 roku) otwarte przez cały rok, własne centrum szkoleniowo-badawcze zlokalizowane w Gdańsku i Katowicach.

Podstawowy zakres działań akademii obejmuje:
- szkolenia produktowe i techniczne dedykowane firmom współpracującym z KLIMA-THERM,
- szkolenia autoryzacyjne w zakresie montażu i serwisu urządzeń FUJITSU i KLIMA-THERM by Clint (certyfikat APS),
-  szkolenia autoryzacyjne w zakresie montażu i serwisu central wentylacyjnych KLIMOR
- szkolenia dla biur projektowych,
- wewnętrzny system szkoleń podnoszący kwalifikacje pracowników KLIMA-THERM,
- testy urządzeń.

Zespół nowoczesnych sal wykładowych pozwala na równoczesne prowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych z wykorzystaniem zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła z typoszeregu produktów:

FUJITSU GENERAL LIMITED
- Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie obiektów   => systemy  AIRSTAGE VRF
- Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie obiektów   => systemy  MULTI
- Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie   => klimatyzatoy  SPLIT
- Domowe pompy ciepła   =>  WATERSTAGE

KLIMA-THERM by  CLINT
- Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie obiektów   =>  agregaty, pompy ciepła i urządzenia dla systemów klimatyzacji komfortu, opartych o systemy wody lodowej

KLIMOR
- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne do zastosowań komercyjnych, domowych, przemysłowych higienicznych i basenowych

Wszystkie produkty wyposażone zostały w kompletny system sterujący oraz monitoring FUJITSU, jak również elementy pozwalające na sterowanie urządzeniami za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych z grupy BMS – LonWorks, BACNet. Dla celów dydaktycznych, część urządzeń została opomiarowana oraz dostosowana do obserwacji i ćwiczeń praktycznych.

PROGRAM "UCZELNIE TECHNICZNE Z KLIMA-THERM"

Program "Uczelnie Techniczne z KLIMA-THERM" jest jednym z kluczowych projektów realizowanych w ramach Akademii.
Głównym celem Programu jest współpraca firmy ze środowiskiem akademickim w zakresie kształcenia  studentów uczelni technicznych o branżowych specjalnościach.

Aktywny udział KLIMA-THERM w procesie edukcji obejmuje m.in.:
- cykle wykładów i spotkań ze studentami,
- praktyczne zajęcia laboratoryjne w Akademii KLIMA-THERM,
- wyposażanie stanowisk dydaktycznych w laboratoriach na uczelniach,
- praktyki i staże,
- nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych,
- udział w targach pracy.
 
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA
Zespół wykwalifikowanych inżynierów KLIMA-THERM regularnie opracowuje artykuły techniczne oraz komentarze eksperckie, które publikowane są we wszystkich uznanych mediach branżowych w Polsce.

Dział Publikacje to zbiór artykułów i opracowań technicznych oraz kompendium wiedzy na temat systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych.

WYRÓŻNIENIA i CERTYFIKATY
Akademia KLIMA-THERM działa zgodnie z ISO 9001-2000, co zostało potwierdzone certyfikatem.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Redakcja Polskiego Istalatora przyznały firmie KLIMA-THERM tytuł ZŁOTEGO INSTALATORA (2007) za wdrożenie kompleksowego systemu szkoleń  branżowych realizowanych w Akademii KLIMA-THERM dla partnerów polskich i zagranicznych.
 
KONTAKT
Pytania dotyczące działalności "Akademii KLIMA-THERM" oraz możliwych form współpracy prosimy kierować na adres: akademia@klima-therm.pl

źródło i zdjęcie: KLIMA-THERM

Firma powiązana:

Klima-Therm

Telefon 22 517 36 00
www.klima-therm.pl
handlowy@klima-therm.pl

Klima-Therm