Aktualności

TAURON Ciepło walczy z niską emisją

12.04.2016

TAURON Ciepło przygotowuje się do inwestycji, która doprowadzi do ograniczenia niskiej emisji – jednego z największych problemów ekologicznych regionu śląsko-dąbrowskiego, wynikającego głównie z nieefektywnego spalania węgla w piecach domowych.

W 2016 r. spółka przygotuje dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci ciepłowniczych na terenach objętych niską emisją. Pozwoli to na określenie zakresu inwestycji i przebiegu sieci oraz oszacowania kosztów przedsięwzięcia.

W kwietniu br. wśród mieszkańców osiedli aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, które spółka planuje objąć inwestycją uciepłownienia, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna. Mieszkańcy otrzymają od TAURON Ciepło ulotkę i list informujący o planowanych pracach projektowych dotyczących budowy sieci ciepłowniczej na terenie ich osiedla i związanych z tym możliwościach podłączenia w mieszkaniach centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

– "Projektowanie i wybudowanie przez nas sieci ciepłowniczej na terenach objętych niską emisją niewątpliwie ułatwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych wybudowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w mieszkaniach, a także termomodernizacji budynku". – mówi Jacek Uhryn prezes zarządu TAURON Ciepło.

O środki unijne związane ze zmianą sposobu ogrzewania mogą starać się zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

– "Zachęcamy mieszkańców objętych planowaną inwestycją do bezpośredniego kontaktu z zarządcą budynku oraz wyrażania opinii na temat zmiany sposobu ogrzewania oraz dostaw ciepłej wody na najbliższych zebraniach i spotkaniach wspólnot mieszkaniowych". – mówi Antoni Kędzierski dyrektor Departamentu Rynku TAURON Ciepło.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania posiadają: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

źródło i zdjęcia: TAURON