Aktualności

Technologia i normy kostek ChyżBet

10.02.2016

Produkujemy swoje wyroby w oparciu o wymagania obowiązujących w Polsce norm i dokumentów:

  • kostka brukowa - zgodnie z PN-EN 1338:2005 "Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań."
  • krawężniki i obrzeża - zgodnie z PN-EN 1340:2004 "Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań."
  • płyty chodnikowe, zielone parkingi oraz korytka - zgodnie z PN-EN 1339:2005 "Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań."
  • pustaki szalunkowe - zgodnie z PN-EN 771-3:2005 "Wymagania dotyczące elementów murowych."
  • elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
  • elementy małej architektury - palisady, płytki ogrodowe i elementy skarpowe - zgodnie z PN-EN 13198:2005 "Prefabrykaty z betonu. Elementy malej architektury ulic i ogrodów."

źródło i zdjęcia: ChyżBet

Firma powiązana:

PPHU ChyżBet

Telefon 18 263 16 10, 263 19 63, 602 291 400, 602 291 500
www.chyzbet.pl
chyzbet@chyzbet.pl

PPHU ChyżBet