Aktualności

Baltic Wood dba o ochronę przyrody

16.03.2016

Otoczeni na co dzień plastikiem, metalem i szkłem tęsknimy za naturą, za tym co pierwotne, prawdziwe, odwieczne. Ponieważ takie właśnie jest drewno, coraz częściej w naszych domach goszczą podłogi z tego surowca. Niestety niekontrolowana eksploatacja przyrody może być poważnym zagrożeniem dla środowiska. Warto więc sprawdzić, jak dany producent działa na rzecz jego kompleksowej ochrony.

Trwający od dłuższego czasu trend na produkty EKO ma się coraz lepiej. Szczęśliwie ekologia wprowadzana do naszych mieszkań opiera się już nie tylko na kolorystyce zgodnej z barwami natury, ale przede wszystkim na materiałach użytych przy ich wykończeniu. Świadomie dokonujemy wyboru i stawiamy na produkty "przyjazne naturze".

W przypadku podłóg drewnianych, podejmując decyzję o wyborze firmy i produktu, warto przyjrzeć się kilku najważniejszym aspektom:

1. Surowiec

Producent świadomy wpływu jaki wywiera na środowisko naturalne, zaopatruje się w surowce pochodzące wyłącznie z certyfikowanych lasów, w tym lasów objętych FSC (o certyfikatach w kolejnej części artykułu). Powinien także dokonywać regularnych analiz dostawców pod kątem jakości surowca i spełniania norm środowiskowych. Surowiec, zanim trafi do produkcji, winien być składowany w specjalnych magazynach stabilizujących wyposażonych w sieć zraszaczy utrzymujących odpowiednią wilgotność. W ten sposób unika się nadmiernych odpadów wynikających z użycia niepełnowartościowego surowca.

2. Produkcja

Ekologiczna podłoga drewniana to taka, która nie jest szkodliwa dla człowieka i środowiska naturalnego. Jest produktem biodegradowalnym oraz stanowi zasób odnawialny. Kryteria te spełniają podłogi, które uszlachetniane są naturalnymi olejami oraz do których klejenia i barwienia używane są wodne komponenty chemiczne pochodzące od proekologicznych producentów.

Warto sprawdzić, co dzieje się z odpadami pochodzącymi z produkcji podłóg. Te niebezpieczne powinny być systematycznie poddawane utylizacji przez jednostki do tego uprawnione, z którymi firma powinna mieć podpisane stosowne umowy. Pozostałe mogą być przetwarzane na np. energię cieplną lub wykorzystywane w inny, przyjazny dla środowiska sposób. W Baltic Wood część odpadów produkcyjnych z czystego drewna przekazywana jest za symboliczną kwotę odbiorcom, którzy trudnią się produkcją klocków dla dzieci. Trociny wykorzystywane są jako posłanie dla koni z zaprzyjaźnionej stadniny. W ten sposób dbając o środowisko, jednocześnie pomagamy lokalnym społecznościom.

3. Produkt ostateczny

Decydując się na podłogi o jednoelementowej konstrukcji wykonane w 100% z drewna, warto postawić na te, których powierzchnia wykończona jest już przez producenta. W szerokiej ofercie znajdziemy na pewno drewniane podłogi wykończone ekologicznym olejem naturalnym (niekoniecznie bezbarwnym). Co więcej, obecnie producenci oferują klientom nowoczesne systemy łącznia desek, dzięki którym układając je w naszym domu, nie musimy używać kleju. Ważne jest również samo opakowanie produktu. Ekologiczne składa się z papieru, tektury i tworzywa sztucznego co sprawia, że w pełni podlega procesowi recyklingu.

NAJWAŻNIEJSZE CERTYFIKATY

Dla potwierdzenia ekologicznych walorów podłóg drewnianych warto zwrócić uwagę na posiadane przez produkt oraz producenta certyfikaty. Oznaczenia takie przyznawane są przez międzynarodowe organizacje ekologiczne.

Znak FSC® (Forest Stewardship Council®)Znak FSC® (Forest Stewardship Council®) potwierdza, że drewno, z którego wykonane są podłogi, pochodzi z lasów i źródeł kontrolowanych, gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej. Certyfikat FSC został nadany przez NEPCon partnera Rainforest Alliance dlatego obok logo FSC na naszych produktach znajdą Państwo znak Rainforest Alliance Certified™. Certyfikat FSC został nadany przez NEPCon partnera Rainforest Alliance dlatego obok logo FSC na naszych produktach znajdą Państwo znak Rainforest Alliance Certified™ Zasady te ustalane są w drodze porozumienia pomiędzy członkami organizacji FSC, która kieruje się dobrem przyrody, a także dobrem żyjących na terenie lasu społeczności.

Logo FSC jest rozpoznawalne na całym świecie i traktowane jako dowód staranności i dbałości danej organizacji o tereny leśne, ich wykorzystanie i gospodarowanie. Certyfikat FSC dotyczy wszystkich etapów obrotu drewnem: od miejsca wycinki po producenta wyrobu finalnego. Aby drewno posiadało status FSC, musi więc być zachowana ciągłość kontroli pochodzenia produktu (Chain-of-Custody).

Certyfikat ISO 14001Certyfikat ISO 14001 potwierdza wdrożenie w zakładach produkcyjnych producenta podłóg systemu zarządzania środowiskowego. ISO 14001 jest międzynarodowym standardem, który określa zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, czyli m.in. wykorzystanie zasobów naturalnych, utylizację odpadów przemysłowych, zużycie energii itd.

Świadectwo M1 nadawane jest przez fińską fundację RTS - Finnish Building Information Foundation. Otrzymują je materiały, które pomyślnie przeszły badania laboratoryjne i spełniają najwyższe skandynawskie normy w zakresie emisji szkodliwych związków chemicznych. Podłogi sprawdza Świadectwo M1się pod względem zawartości związków organicznych, formaldehydu, amoniaku oraz substancji rakotwórczych. Zespół ekspertów ocenia ponadto poziom emisji zapachów. Baltic Woodjest jedynym polskim producentem podłóg drewnianych, który posiada świadectwo M1.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) - jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, który ma na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Głównym założeniem tego systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i systematycznie dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych.

źródło i zdjęcia: Baltic Wood

Firma powiązana:

Baltic Wood

Telefon 13 491 65 00
www.balticwood.pl
marketing@balticwood.pl

Baltic Wood