Aktualności

Rekuperatory.pl: Klasy energetyczne rekuperatorów AERIS

11.03.2016

Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+ dla rekuperatora AERIS 350 i 450! Dyrektywa UE, która weszła w życie w 2016 r. obliguje producentów i dystrybutorów central wentylacyjnych, do przyporządkowania i podawania do publicznej wiadomości konsumenta, jaką klasę posiada rekuperator.

Rekuperator AERIS 450 LUXE VV posiada najwyższą klasę A+ pod warunkiem wyposażenia systemu wentylacji w sterownik LUXE lub ComfoSense oraz minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A; rekuperator AERIS 450 STANDARD posiada klasę ANajwyższa klasa energetyczna, jaką może posiadać centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, to klasa A+. Posiadają ją rekuperatory, które otrzymały najlepszy parametr tzw. Jednostkowego Zużycia Energii (JZE) wyrażony w kWh/rok/m2.

Najniższą klasą przyznaną rekuperatorowi może być klasa G.

Rekuperatory AERIS posiadają - w zależności od sterowania, na jakie zdecyduje się inwestor - najwyższą klasę A+, A lub B.

Tabela efektywności energetycznej rekuperatorów AERIS

Rekuperator AERIS 550 LUXE VV posiada doskonałą klasę A pod warunkiem wyposażenia systemu wentylacji w sterownik LUXE lub ComfoSense oraz minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę BUstawa unijna, w której opublikowane zostały wytyczne ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych określa również minimalną sprawność odzysku ciepła dla systemów wentylacyjnych. Dla systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (SWM) podano je w dwóch progach:

  • Dla systemów montowanych po 1 stycznia 2016, minimalna sprawność odzysku ciepła musi wynosić co najmniej 68%
  • Dla systemów montowanych po 1 stycznia 2018, minimalna sprawność odzysku ciepła musi wynosić co najmniej 73%

W praktyce oznacza to, że część rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi nie będzie mogła być montowana, ponieważ nie spełnia wymogów dyrektywy.

źródło i zdjęcia: Rekuperatory.pl

Firma powiązana:

Rekuperatory.pl

Telefon infolinia 603 446 366
www.rekuperatory.pl
pytania@rekuperatory.pl

Rekuperatory.pl