Aktualności

Raychem kocha zimę

09.03.2016

Zaufaj ekspertom. Zadbaj o bezpieczeństow zimą. Podczas srogiej zimy budynki wymagają wyjątkowej ochrony.

Zimą ujemne temperatury mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla budynków i ludzi. Mogą to być uszkodzenia instalacji spowodowane zamarzniętymi rurami czy niebezpieczeństwo zranienia przechodniów przez sople spadające z dachu. Również oblodzone chodniki, drogi dojazdowe i podjazdy stanowią potencjalne niebezpieczeństwo.

Najlepszym rozwiązaniem jest właściwa ochrona budynków i zapewnienie ich mieszkańcom i użytkownikom maksymalnej ochrony przed mrozem, lodem i śniegiem. Przeprowadź "test zimowy" i sprawdź, które części konstrukcji są najbardziej narażone na uszkodzenie.

Ochrona przed zamarzaniem i oblodzeniem:

Ogrzewanie rur

Elektryczny, ekonomiczny w eksploatacji, samoregulujący system grzewczy zapobiegający zamarzaniu rur. Nie dopuszcza do gromadzenia się lodu i zapewnia drożność rurociągu w zimie. Zapobiega pękaniu rur i wyciekom wody.

Ochrona przed zamarzaniem rynien, rur spustowych oraz rur z wodą

Skuteczne i proste w montażu elektryczne systemy grzewcze chroniące rynny i rury spustowe przed gromadzeniem się śniegu i zamarzaniem. Zapobiegają uszkodzeniom rynien narażonych na długotrwałe działanie niskich temperatur oraz nie dopuszczają do tworzenia się sopli i nawisów lodowych. Zapewniają nieprzerwany przepływ wody w rynnach i rurach spustowych przez cały rok.

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych

Skuteczne i niezawodne systemy ogrzewania zabezpieczające podjazdy, schody i chodniki przed gromadzeniem się śniegu i oblodzeniem. Utrzymują stały dostęp do posesji i budynków, zapobiegają urazom i wypadkom samochodowym oraz eliminują konieczność ręcznego odśnieżania.

Systemy ogrzewania powierzchni zewnętrznych:

  • System EM2-XR – samoregulujący system do podjazdów
  • System EM2-MI – Przewody układane w gorącym asfalcie
  • System EM2-CM – maty grzewcze do podjazdów
  • System EM4-CW – przewody grzejne do podjazdów

źródło i zdjęcia: Pentair