Aktualności

Grupa BMW i Grupa Viessmann tworzą Joint Venture

24.02.2016

Grupa BMW i Grupa Viessmann tworzą Joint Venture „Digital Energy Solutions“ dla zarządzania energią.

Grupa BMW i Grupa Viessmann będą w przyszłości wspólnie oferowały rozwiązania z zakresu zarządzania energią. Pod marką Digital Energy Solutions, oba przedsiębiorstwa połączą swoje kompetencje i technologie, aby optymalizować systemy energetyczne Klientów pod względem zrównoważonego rozwoju, kosztów i bezpieczeństwa zasilania. Szeroki obszar działania będzie obejmował przede wszystkim elektromobilność, ciepłownictwo/chłodnictwo i prąd.

Znaczące zmiany spowodowane decentralizacją i uelastycznieniem, w połączeniu z obszerną cyfryzacją, pozwoliły na pojawienie się nowych produktów i usług. W tym też celu BMW i Viessmann, jako liderzy innowacyjności, połączyli swoje kompetencje i technologie we wspólnym przedsięwzięciu Digital Energy Solutions. Celem działania obu firm jest pomoc Klientom w identyfikacji, stworzeniu i urynkowieniu elastyczności energetycznej.

Obydwa przedsiębiorstwa objęły po 50% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, a w niedługim czasie każde z nich mianuje po jednym dyrektorze. Oferta firmy Digital Energy Solutions adresowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw sektora przemysłowego i rzemieślniczego w Niemczech i Austrii.

Partnerzy o wysokich kompetencjach w zarządzaniu energią

Opracowując nowe cyfrowe rozwiązania zarządzania energią, obaj Partnerzy mogą sięgać do bogatej wiedzy technologicznej swoich przedsiębiorstw.

Grupa BMW ze swoją submarką BMW i siecią ChargeNow udostępnia największy na świecie serwis publicznej infrastruktury ładowania elektromobili. Ponadto, przedsiębiorstwo planuje rozbudowę, jako samodzielnego obszaru działalności, integracji nowych i używanych akumulatorów wysokonapięciowych dla inteligentnych, stacjonarnych zasobników prądu. Globalny trend rozwoju energii odnawialnych wymusi konieczność radykalnej rozbudowy zdolności akumulacji prądu, w czym coraz większą rolę odegra także elektromobilność.

Jako centralny element, Joint Venture wykorzystuje, nowo opracowany przez Grupę BMW system informatyczny inteligentnego zarządzania systemami energetycznymi (Smart Energy Backbone). W swojej globalnej sieci zakładów produkcyjnych, BMW stosuje z powodzeniem własny system zarządzania danymi energetycznymi, zmniejszający zużycie prądu, zwiększający bezpieczeństwo produkcji i zapewniający wyższą jakość produktów.

Dzięki temu produkcja Grupy BMW zmniejszyła na przestrzeni lat 2010-2014 emisję CO2 na każdy wyprodukowany pojazd - o ponad jedną czwartą. Przedsiębiorstwo stawia przy tym coraz szerzej na własne wytwarzanie energii oraz energię z lokalnych źródeł odnawialnych. W roku 2014 już 51% prądu pobieranego przez Grupę BMW ze źródeł obcych pochodziło z energii odnawialnych – celem firmy jest udział stuprocentowy.

Grupa Viessmann już dziesiątki lat temu uznała zrównoważony rozwój za jedną z centralnych wartości przedsiębiorstwa. W związku z tym, w macierzystej siedzibie przedsiębiorstwa, w ramach sztandarowego projektu, zredukowano emisję CO2 o 80%, zmniejszono użycie kopalnych nośników energii o 70%, a udział energii odnawialnych podwyższono do ponad 60%.

Opracowując koncepcje zrównoważonego rozwoju energetycznego dla innych przedsiębiorstw, Viessmann traktuje doradztwo, projektowanie i realizację jako proces kompleksowy. Oznacza to w praktyce, że z zasady kompletne rozwiązania oferowane są przez jedną firmę. Viessmann bierze pod uwagę całe przedsiębiorstwo, z jego wszystkimi odbiornikami energii, w poszczególnych procesach produkcyjnych, w całym zakładzie. W ten sposób powstaje integralna, wymierna koncepcja energetyczna.

źródło i zdjęcie: Viessmann

Firma powiązana:

Viessmann

Telefon 71 360 71 00
www.viessmann.pl
info@viessmann.pl

Viessmann