Aktualności

Montujemy nawiewniki z firmą Brevis

22.02.2016

Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna na wysokości co najmniej 1,8 ponad poziomem podłogi.

Powód takiego umiejscowienia nawiewników związany jest z poczuciem komfortu cieplnego bowiem wlot zimnego powietrza zlokalizowany pod sufitem korzystnie obniża temperaturę na wysokości głowy (czynnik HAT) oraz w najmniejszym stopniu nie daje poczucia zimnych strumieni.

Do takiego umiejscowienia nawiewników obliguje również polska norma wentylacyjna (poprawka AZ 3 z lutego 2000 do normy PN-83/B-03430).

źródło i zdjęcie: Brevis

Firma powiązana:

Brevis

Telefon 12 425 31 64, 12 623 80 11
www.brevis.com.pl
info@brevis.com.pl

Brevis