Aktualności

DRUTEX wspiera młode talenty

17.10.2011

Firma DRUTEX S.A zaangażowała się w kolejne projekty mające na celu wspieranie pasji, zamiłowań i umiejętności młodych ludzi.

DRUTEX wspiera młode talenty

Z początkiem października br. Drutex zdecydował się wesprzeć projekt stypendialny „Szukamy nowego Tigera”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Dariusza Michalczewskiego - „Równe Szanse”. Idea programu koncentruje się na pomocy młodym, zdolnym sportowcom, którzy z uwagi na swój status społeczny, nie mają dostępu do środków finansowych umożliwiających im realizację marzeń i planów sportowych.

Drutex wziął udział w tworzeniu przeznaczonego dla nich funduszu stypendialnego. Spółka  ufundowała pięć rocznych grantów dla młodych i uzdolnionych sportowców, których celem jest stworzenie zawodnikom możliwości rozwoju ich potencjału i umiejętności.

- Potencjał i marzenia drzemiące w młodych ludziach są nie do przecenienia. Kluczowe jest wobec tego aktywne wspieranie młodych talentów, inspirowanie ich do działania, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ich pasji i umiejętności. Jako firma odnosząca sukcesy na rynku stolarki tak w kraju jak i za granicą, staramy się również wspierać w drodze do sukcesu młodzież.

Wierzę, że ufundowane przez nas stypendia przyczynią się do triumfów tych młodych sportowców, a przede wszystkim wzmocnią ich wiarę w siebie i stworzą szanse realizacji ich marzeń – powiedział Leszek Gierszewski, Prezes Drutex S.A.

Kolejnym projektem, w który zaangażowała się firma jest 6. festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP. Festiwal organizowany jest przez Młodzieżowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Nota Anamnesis, zaś honorowymi patronami są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Słupska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Gościem honorowym festiwalu jest Małgorzata Niemen. Cel festiwalu to nie tylko promocja kilkudziesięcioletniej twórczości Czesława Niemena, ale przede wszystkim wsparcie licznego grona młodych utalentowanych wokalistów, którzy prezentują swoje umiejętności podczas imprezy. W ramach festiwalu odbywa się jedyny w Polsce Konkurs Piosenki na interpretacje utworów Czesława Niemena, w którym obok solistów i zespołów krajowych zaprezentują się młodzi wykonawcy znad Niemna, Renu i innych środowisk europejskich.

Festiwal Niemen Non Stop jest niezwykłym projektem promującym twórczość wielkiego polskiego artysty, ale również stwarzającym szansę młodym ludziom na rozwijanie ich umiejętności wokalnych. Mam nadzieję, że udział w projekcie pozwoli uzdolnionym wokalistom spełnić ich artystyczne marzenia. Cieszę się, że możemy im pomóc w rozwijaniu pasji i niezwykle ambitnych marzeń.- dodaje Leszek Gierszewski, Prezes Drutex S.A.
6.edycja festiwalu odbędzie się w dniach 20-22 X 2011 roku w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Źródło: Drutex

Więcej