Aktualności

Systemy instalacyjne z oferty Polimarky

28.01.2016

Wyroby z polipropylenu są całkowicie obojętne biologicznie. Rury wykonywane z polipropylenu posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach do przesyłania wody do picia, co potwierdzają uzyskane przez POLIMARKY atesty higieniczne dla systemu PP-R, PP-R/GF, RCT ,PE-Xb.

GŁADKOŚĆ RURWyroby z polipropylenu są całkowicie obojętne biologicznie

Przewody z polipropylenu są bardzo gładkie w porównaniu do zwykłych rur stalowych (współczynnik chropowatości bezwzględnej wynosi około 0.007 mm). Pozwala to na stosowanie większych prędkości przepływu niż w rurach stalowych.

KUMULACJA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH

Polipropylen kumuluje elektryczność statyczną na swej powierzchni i nie należy go stosować do przesyłania substancji łatwopalnych i wybuchowych.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury wykonywane z polipropylenu posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu HigienyRury PP należy składować w pozycji poziomej, na równym i płaskim podłożu, aby uniknąć ich wyginania. Składować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1.2 m. Pomieszczenie magazynowe powinno zabezpieczać rury PP przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Mogą one być przechowywane w różnych temperaturach, należy jednak pamiętać, że w niskich temperaturach (około 0°C i poniżej) polipropylen staje się kruchy i należy się z nim obchodzić szczególnie ostrożnie.

źródło i zdjęcia: Polimarky

Firma powiązana:

Polimarky

Telefon 17 850 52 00
www.polimarky.pl
polimarky@polimarky.pl

Polimarky