Aktualności

Skuteczna izolacja cieplna - EXTE pomaga oszczędzać energię!

27.01.2016

Podstawy prawne wymagań dotyczących izolacji termicznej dla skrzyń roletowych reguluje: na płaszczyźnie państwowej, Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV), a na płaszczyźnie krajów federalnych listy reguł budowlanych.

W nowym budownictwie skrzynia roletowa traktowana jest jako część składowa ściany zewnętrznej. Dlatego dowód równoważności z przykładami, z załącznika 2 normy DIN 4108, umożliwia architektowi przeprowadzenie obliczenia ze zredukowanym współczynnikiem przenikania mostka cieplnego.

W starym budownictwie, skrzynia roletowa traktowana jest jako poszerzenia ramy okna i w obliczeniach jej powierzchnia dodawana jest odpowiednio do powierzchni okna. Jako minimalne wymaganie izolacji termicznej obowiązuje USB ≤ 0,85 [W/m2K] und fRsi ≥ 0,70.

System EXTE rolety osiągnac wartości podane w poniższej tabeli:

Wszystkie wymagane dowody i świadectwa kontroli są do wglądu w firmie EXTE i na żądanie stoją do dyspozycji klienta.

źródlo i zdjęcie: EXTE

Firma powiązana:

Exte

Telefon 32 332 04 06, 32 237 03 70
www.exte.pl
exte@exte.pl

Exte